Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXVII/233/2009 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 03 listopada 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Przelewice na 2009 rok


UCHWAŁA NR XXVII/233/2009

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 03 listopada 2009 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Przelewice na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy Przelewice uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 7.415,00 zł

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 Pozostała działalność

paragraf 2328 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego 7.415,00 zł

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 4.210,00 zł

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 Pozostała działalność

paragraf 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego 4.210,00 zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 15.828,00

dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe

paragraf 3110 Świadczenia społeczne 8.413,00 zł

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 Pozostała działalność

paragraf 3118 Świadczenia społeczne 7.415,00 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 12.623,00 zł

w tym:

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 Pozostała działalność

paragraf 3119 Świadczenia społeczne 12.623,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 04-11-2009 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 04-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 04-11-2009 14:25