Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu CN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin-Lwówek 2010-11-17 11:21
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do szatni na stadionie ?Wicher? w tym budowie kanału sanitarnego wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym oraz kablem energetycznym zasilającym przepompownię, przebudowie kolidującego istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, na działce nr 63, obręb Przelewice, gmina Przelewice, powiat Pyrzycki 2010-11-02 12:38
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kluki i Oćwieka, wraz z przesyłem do miejscowości Kosin, wykonaniem przyłączy wodociągowych i energetycznych do przepompowni oraz przebudowie kolidującego istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, na działkach: ? obręb Kluki: działki nr: 33, 47, 48, 50, 51/3, 53/3, 55/1, 57, 59, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97/1, 98, 102/2, 104, 106, 111, 159/1, 159/7, 160, 161, 162/1, 162/2, 201, 205, 209, 213, 214, 215, 216, 217, 219/3, 220/1, 222, 226/1, 229, 255, 345, 352, ? obręb Kosin: działka nr: 9, 10/2, 13; gmina Przelewice, powiat Pyrzycki 2010-08-06 13:34
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na: Przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową, skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną, budową chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej i powiatowej, zjazdów, kanalizacji deszczowej oraz pętli autobusowej zlokalizowanej w pasie drogi gminnej na działkach nr 231, 123, 211, 212, 240/3, 240/4, 155, 202/2, 204/1, 205/1 obręb Lubiatowo, gmina Przelewice, powiat Pyrzycki 2010-08-06 13:33
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie placu zabaw na działce nr 124/4 obręb Lucin, gmina Przelewice, powiat Pyrzycki 2010-08-06 13:33
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie systemu sieci wodociągowej z przyłączami oraz przebudowie kolidującego istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, na działkach nr: 47/2, 60 obręb Przywodzie, gmina Przelewice, powiat Pyrzycki 2010-07-26 07:53
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie systemu sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowie kolidującego istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, w miejscowości Przelewice, na działce nr: 232/1, obręb Przelewice, gmina Przelewice, powiat Pyrzycki 2010-07-26 07:52
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie systemu sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przebudowie kolidującego istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, w miejscowości Przelewice, na działce nr: 132, obręb Przelewice, gmina Przelewice, powiat Pyrzycki 2010-07-26 07:51
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie systemu sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Płońsko, oraz przebudowie kolidującego istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, na działkach: działki nr: 16/4, 17/7, 17/8, 25, 27/1, 28, 58, 84, 174, 179, 193, 238, obręb Płońsko, gmina Przelewice, powiat Pyrzycki 2010-07-26 07:51
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie systemu sieci wodociągowej z przełączeniem istniejących przyłączy oraz przebudowie kolidującego istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, na działkach nr: 231, 249, 250/4, 250/9, 250/10, 251/1 obręb Lubiatowo, gmina Przelewice, powiat Pyrzycki 2010-07-26 07:50
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie systemu sieci wodociągowej z przyłączami oraz przebudowie kolidującego istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, na działkach nr: 85, 111/4, 111/5 obręb Żuków oraz na działkach nr 30, 48, 49, 50, 51/1, 51/2, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 1/3, obręb Karsko gmina Przelewice, powiat Pyrzycki 2010-07-26 07:49
dokument OBWIESZCZENIE informuję o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie systemu sieci wodociągowej z przyłączami oraz przebudowie kolidującego istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, na działkach nr: 2/2, 489, 503/3, 503/4, 504, 505/1, 506, 507, 508, 511, 516, obręb Jesionowo, gmina Przelewice, powiat Pyrzycki 2010-07-26 07:48
dokument O b w i e s z c z e n i e o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2010-07-09 15:28
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. 2010-07-09 15:27
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na: Przebudowie dróg gminnych, budowie chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej oraz zatoki autobusowej na działkach nr 2, 13, 27/3, 26/9, 92, 31, 45 obręb Laskowo, gmina Przelewice, powiat Pyrzycki. 2010-07-02 14:24
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na: adaptacji istniejącego budynku spichlerza przy Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na schronisko młodzieżowe, zlokalizowanego na terenie byłego folwarku na działce nr 9/48 obręb Przelewice, gmina Przelewice, powiat Pyrzycki 2010-07-02 14:22
dokument Obwiesczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie placu zabaw na działce nr 162/2 obręb Kluki, gmina Przelewice, powiat Pyrzycki 2010-07-02 14:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dotyczy ,,Budowy systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kluki i Oćwieka wraz z przesyłem ścieków do odbiornika, którym jest przepompownia ścieków w miejscowości Kosin" 2010-07-02 11:36
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myśliborki, wraz z przesyłem do miejscowości Przelewice, wykonaniem przyłącza wodociągowego i energetycznego do przepompowni oraz przebudowie kolidującego istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, na działkach: ? obręb Myśliborski: działki nr: 4/3, 4/8 4/11 4/12 4/20, 13, 14, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64; obręb Przelewice: działka nr 148, gmina Przelewice, powiat Pyrzycki 2010-06-21 14:10
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie systemu kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczna oczyszczalnią ścieków w Wołdowie, wraz z wykonaniem przyłącza wodociągowego i energetycznego do oczyszczalni, oraz przebudową kolidującego istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, na działkach nr 4/2, 4/3, 7/1, 7/2, 29, 30, 31/1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 62 obręb Wołdowo, gmina Przelewice, powiat Pyrzycki 2010-06-21 13:57
dokument Obwieszczenie Gminnego Komisarza Spisowego dla Gminy Przelewice 2010-06-09 14:11
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przelewice z dnia 24 maja 2010 r. 2010-05-25 13:50
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. 2010-05-20 15:22
dokument Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2010-04-21 14:25
dokument Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2010-04-21 09:21
dokument O b w i e s z c z e n i e o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2010-04-02 12:36
dokument OBWIESZCZENIE informuję o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego 2010-03-17 15:04
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. 2010-02-05 14:43
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. 2010-01-20 15:05
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie Zespołu elektrowni wiatrowych Lucin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonego na terenie działek o Nr 269, 386, 387, 390, 398, 399, 411, 432 obręb geodezyjny Jesionowo, gmina Przelewice. 2010-01-18 11:20