Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIX/256/2010 r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice.


Uchwała Nr XXIX/256/2010 r.

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 26 stycznia 2010 r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/196/2005 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice - § 4 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

,,§ 4 pkt 4) odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

  1. jedno - i dwuosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w kubeł o pojemności min. 60 l;

  2. trzy - i czteroosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w kubeł o pojemności min. 80 l;

  3. pięcio - i sześcioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w kubeł o pojemności min. 110 l;

  4. siedmio - i ośmioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w kubeł o pojemności min. 170 l;

  5. dziewięcio - i dziesięcioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w kubeł o pojemności min. 180 l;

  6. jedenastoosobowa i większa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w kubeł o pojemności min. 220 l;

  7. zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu;

  8. prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru:

- dla szkół - 3 l na każdego ucznia i pracownika;

- dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt;

- dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

- dla zakładów usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników;

- w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 120 l na odpady;

i) do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych,

oprócz typowych pojemników, mogą w uzasadnionych przypadkach być używane odpowiednio oznaczone worki''.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 04-02-2010 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 04-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Emil Kołodziejczyk 04-02-2010 14:36