Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXX/270/2010 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przelewice na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXX/270/2010

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 23 lutego 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Przelewice na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Gminy w Przelewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.405.000,00 zł

w tym:

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 320.000,00zł

na zadaniu „ Budowa placów zabaw na terenie gminy Przelewice”

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 378.320,00 zł

na zadaniu „ Remont świetlicy wiejskiej w Płońsku”

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 254.310,00 zł

na zadaniu „ Remont świetlicy wiejskiej w Rosinach”

rozdział 92116 Biblioteki

§ 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 452.370,00 zł

na zadaniu „ Remont świetlicy wiejskiej w Lucinie”

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.405.000,00 zł

w tym:

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 155.000,00 zł

na zadaniu „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

na odcinku Kosin-Brzesko”

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200.000,00 zł

na zadaniu „ Budowa sali sportowej przy PSP Żuków”

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000,00 zł

na zadaniu „ Budowa boiska sportowego przy SP Kłodzino”

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000,00 zł

na zadaniu „ Budowa boiska sportowego przy PSP Jesionowo”

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200.000,00 zł

na zadaniu „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Myśliborski wraz z przesyłem do oczyszczalni

ścieków w Przelewicach”

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 420.000,00 zł

na zadaniu „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Jesionowo wraz z przesyłem do miejscowości

Lucin i oczyszczalni ścieków w Przelewicach”

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150.000,00 zł

na zadaniu „ Przebudowa i remont pomieszczeń na

Gminne Centrum Kultury w Przelewicach”

dział 926 Kultura fizyczna i sport

rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000,00 zł

na zadaniu „ Budowa boiska sportowego w Lubiatowie”

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000,00 zł

na zadaniu „ Budowa boiska sportowego w Przywodziu”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 13-05-2010 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 13-05-2010
Ostatnia aktualizacja: - 13-05-2010 09:48