Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 11/2014 z dnia 05.12.2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku szkolnego zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 26/8 obręb Laskowo, gm. Przelewice dla potrzeb Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom ?BRATEK? z Barlinka. 2014-12-08 08:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku szkolnego na potrzeby Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom "BRATEK" z Barlinka. 2014-11-19 12:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 10/2014 znak: OS.6733.8.5.2014 z dnia 06.11.2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na przebudowie i skablowaniu odcinka istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV nr 87 relacji GPZ Pyrzyce ? GPZ Dolice kolidującej z linią 110 kV relacji Pyrzyce - Mostkowo w miejscowości Myśliborki na terenie dz. o nr ewid: 4/15, 5/5 i 14/2 obręb Myśliborki, gm. Przelewice. 2014-11-12 10:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku szkolnego zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 26/8 obręb Laskowo, gm. Przelewice dla potrzeb Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom ?BRATEK? z Barlinka. 2014-11-07 15:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 9/2014 znak: OS.6733.9.5.2014 z dnia 06.11.2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na przebudowie oraz budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wołdowo na terenie działek o nr ewid: 3, 7/1, 7/2, 8/6 i 12 obręb Wołdowo, gmina Przelewice. 2014-11-06 14:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice i prognozy oddziaływania na środowisko dla trenów położonych w obrębach: Ślazowo i Płońsko" - dotyczy terenów w m. Rosiny. 2014-10-24 15:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice i prognozy oddziaływania na środowisko dla trenów położonych w obrębie geodezyjnym Jesionowo" - dotyczy obszaru m. Lucin , Topolinek i Laskowo. 2014-10-24 15:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice w obrębach: Lucin, Jesionowo, Topolinek i Płońsko" - dotyczy obszaru m. Laskowo i Rosiny. 2014-10-24 14:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice w obrębie geodezyjnym Ślazowo. 2014-10-24 14:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie oraz budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wołdowo zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid.: 3, 7/1, 7/2, 8/6 i 12 obręb Wołdowo, gm. Przelewice. 2014-10-21 09:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV nr 87, relacji GPZ Pyrzyce ? GPZ Dolice położonej na działkach nr 4/15, 5/5 i 14/2 obręb Myśliborki, gm. Przelewice. 2014-10-15 11:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Lucin, Ślazowo (obręb ewidencyjny: Lucin, Ślazowo, Podlesie). 2014-10-10 11:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na przebudowie oraz budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wołdowo zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid.: 3, 7/1, 7/2, 8/6 i 12 obręb Wołdowo, gm. Przelewice. 2014-10-01 15:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie dotyczącej przebudowy linii energetycznej położonej na działkach w miejscowości Myśliborki 2014-09-18 12:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 8/2014 z dnia 09.09.2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-09-12 09:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 7/2014 znak: OS.6733.6.5.2014 z dnia 03.09.2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE położonego w m. Przelewice na dz. nr 1/25, 9/32, 9/36 i 132 obręb Przelewice". 2014-09-05 11:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice 2014-08-21 12:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice 2014-08-12 13:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice 2014-07-29 07:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice 2014-07-25 11:41
dokument Obwieszczenie 2014-06-27 14:18
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV w m. Przelewice 2014-06-16 12:35
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyji nr 4/2014 z dnia 12.06.2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-06-13 09:05
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Przelewice w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. 2014-06-05 12:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice 2014-05-29 10:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej ? 80 PE/z zabezpieczeniem ppoż.- hydranty/ na działkach 216,217/7, 217/8,221, 222, 224/1, 225, 226/4, 228, 232/1, 246/3, 246/4, 246/5, 246/6,246/10, 246/12, 248/1 i 399/5 obręb Przelewice. 2014-05-21 09:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2014-05-08 13:52
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV w m. Przelewice (budowa i przebudowa linii kablowej 15 kV i 0,4kV oraz budowa stacji transformatorowych 15/0,4kV) położonej na działkach o nr ewid.: 1/9, 5/1, 5/2, 9/47, 17/1, 17/5, 18 dr, 76/1, 77, 93 dr, 114, 132 dr, 133, 134/1, 134/2, 148 dr, 216 dr, 231/2, 232/1 dr, 245 dr, 254/2, 300, 301/6, 301/7, 303 dr, 304, 399/4 obręb Przelewice oraz na działkach o nr ewid.: 93, 170/35, 173 dr obręb Kłodzino gm. Przelewice. 2014-04-16 15:24
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie wiejskiej świetlicy kontenerowej, boiska do piłki nożnej, drogi dojazdowej , zjazdu z drogi publicznej i sieci: elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej położonych na działkach nr 159, 162 dr, 179/2 i 187 obręb Kłodzino, gm. Przelewice. 2014-03-20 14:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie m. Przelewice. 2014-03-17 14:50
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: przebudowie, rozbudowie oraz budowie drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowaną na działkach nr 132, 148, 177, 178, 179, 201, 212, 216, 218, 221, 231/1, 232/1, 245, 250/1, 399/5 obręb Przelewice. 2014-03-07 14:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice w zakresie działek o nr ewid. 87/1, 87/2, 88/1, 88/3, 88/4, 88/5, 88/6 obręb Przelewice. 2014-03-07 09:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice w zakresie działek o nr ewid. 87/1, 87/2, 88/1, 88/3, 88/4, 88/5, 88/6 obręb Przelewice. 2014-03-07 08:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2014 z dnia 28.02.2014 r. 2014-03-03 13:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 1/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-02-27 13:32
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: Rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku przedszkolno-bibliotecznego zlokalizowanego na terenie dz. nr 51/2 obręb Karsko, gm. Przelewice. 2014-02-12 09:56
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego dla zadania pn."Budowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 2/5, 17/1 i 132 obręb Przelewice". 2014-02-05 13:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o spisie inwentaryzacyjnym 2014-01-29 11:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu postanowienia nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-01-23 10:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 2/5, 17/1 i 132 obręb Przelewice. 2014-01-14 16:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 03/2013 znak: OS.6733.3.2013 z dnia 31.12.2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2014-01-03 15:33