Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 5/2015. 2015-11-20 10:35
dokument Ogłoszenie o wznowieniu pochówku 2015-10-26 11:32
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 4/2015. 2015-10-23 12:22
dokument Informacja o przebiegu konsultacji w sprawie projektu rocznego programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi. 2015-10-19 17:01
dokument Ogłoszenie w sprawie sprzedaży złomu znajdującego się na terenie zabudowy folwarcznej w budynku Gorzelni w Przelewicach położonego na dz. nr 9/48. 2015-10-15 11:24
dokument Zarządzenie Nr 8/2015 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach z dnia 01 września 2015 r. w sprawie zmiany obwieszczenia w sprawie systemu i rozkładu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego. 2015-09-02 14:34
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Nr 3/2015. 2015-08-07 08:29
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszy referent do spraw gospodarki komunalnej w zakresie gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy w Przelewicach. 2015-08-06 13:09
dokument Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko pracy: młodszy referent do spraw gospodarki komunalnej w zakresie gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy w Przelewicach. 2015-08-04 13:48
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko ,,młodszy referent do spraw ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa". 2015-07-31 14:37
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko ,,Podinspektor ds. gospodarki komunalnej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej" 2015-07-31 12:37
dokument Zaproszenie do składania ofert na wynajem sceny, oświetlenia, nagłośnienia w czasie gminnych dożynek. 2015-07-31 12:52
dokument Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko pracy: podinspektor do spraw gospodarki komunalnej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w Urzędzie Gminy w Przelewicach. 2015-07-22 09:41
dokument Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko pracy: młodszy referent do spraw ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa w Urzędzie Gminy w Przelewicach. 2015-07-22 09:36
dokument Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy. 2015-07-21 14:31
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice i prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Ślazowo i Płońsko. 2015-07-17 11:28
dokument OGŁOSZENIE O NABORZE NA ASYSTENTA RODZINY. 2015-07-09 13:34
dokument Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy na stanowisko podinspektor d/s gospodarki komunalnej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. . 2015-07-08 14:56
dokument Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy na stanowisko młodszy refernt d/s ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa. 2015-07-08 14:56
dokument Wykaz nieruchmości przeznaczonych do sprzedaży Nr 2/2015. 2015-07-06 08:24
dokument Protokół z II ustnego nieograniczonego przetargu, który odbył się w dniu 01.07.2015 r. w sprawie sprzedaży działki rolnej Nr 218/2 o pow. 1,1004 ha z obrębu Żuków, będącej własnością Gminy Przelewice. 2015-07-03 11:57
dokument Protokół z II ustnego nieograniczonego przetargu, który odbył się w dniu 01.07.2015 r. w sprawie sprzedaży działki rolnej Nr 104 o pow. 0,0699 ha z obrębu Przywodzie, będącej własnością Gminy Przelewice. 2015-07-03 11:55
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice i prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Ślazowo i Płońsko. 2015-06-26 15:00
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice i prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Jesionowo . 2015-06-26 14:58
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice w obrębie geodezyjnym Ślazowo. 2015-06-26 14:57
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice. 2015-06-26 14:55
dokument Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Przelewice z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy. 2015-06-15 15:28
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Przelewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Lubiatowo i Ukiernica. 2015-06-05 18:15
dokument Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przelewice. 2015-05-05 10:13
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. świadczeń rodzinnych. 2015-04-27 13:15
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora d/s świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach. 2015-04-02 12:43
dokument Ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny 2015-03-31 14:38
dokument Ogłoszenie na wyniku konkursu dot. Trenera środowiskowego w ramach kompleksu boisk ,,Moje Boisko - Orlik 2012". 2015-03-18 15:12
dokument Ogłoszenie konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Publicznej w Przelewicach. 2015-04-28 12:43
dokument Zaproszenie do składania oferty na zadanie p.n.: ,,Naprawa pokrycia dachowego patio oraz ganku nad wejściem w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie". 2015-03-13 08:39
dokument Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Oprogramowanie systemu wspierającego Urząd w realizacji zadań wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi". 2015-03-24 12:10
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko ,,Inspektor d/s projektów i wniosków unijnych". 2015-03-05 10:38
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 1/2015 2015-03-04 09:07
dokument Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko ,,Inspektor ds. projektów i wniosków unijnych". 2015-03-04 14:50
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzew rosnących na działce 215/15 obreb Żuków - 7 drzew topoli. 2015-02-19 12:55
dokument Ogłoszenie o możliwości składania ofert na wykonanie zadania pn. ,,Pielęgnacja i wycinka drzew na cmentarzach w Gminie Przelewice" 2015-02-26 08:13
dokument Zaproszenie do składania ofert nr 5/PDF/2015 dot. usługi cateringowej dla uczestników z gmin obszaru LGD w imprezie pn. Przelewicki Rajd Nordic Walking, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2015 r. w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach. 2015-02-26 08:50
dokument Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Wykonanie dokumentacji budowlanej obejmującej rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, klasy "0" Szkoły Podstawowej w Kłodzinie z remizą OSP, położonego w Przelewicach nr 63 A na funkcję biblioteki publicznej, oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej ("0") i przedszkola." 2015-03-17 15:06
dokument Zaproszenie do składania ofert nr 4/PDF/2015 dot. usługi transportowej uczestników z gmin obszaru LGD na imprezę pn. ,,Przelewicki Rajd Nordic Walking, która odbędzie się 25 kwietnia 2015 r. w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach." 2015-02-19 15:19
dokument Zaproszenie nr 3/PDF/2015 do składania ofert na wynajem sceny, oświetlenia, nagłośnienia w czasie imprezy p.n.: "VIII Przelewickie Dni Folwarku". 2015-02-19 10:13
dokument Zaproszenie do składania ofert nr 2/PDF/2015 usługi zabezbieczenia medycznego. 2015-02-19 12:57
dokument Zaproszenie do składania ofert nr 1/PDF/2015 usługi zabezbieczenia medycznego. 2015-02-19 12:58
dokument Ogłoszenie o naborze na nowo tworzone stanowisko urzędnicze ,,Inspektor d/s projektów i wniosków unijnych". 2015-02-06 21:40
dokument Zarządzenie Nr 2/2015 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. 2015-02-05 13:47
dokument Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn. ,,Dostawa paliwa dla Gminy Przelewice" 2015-02-16 10:43
dokument Wójt Gminy Przelewice ogłasza konkurs na trenera środowiskowego w ramach kompleksu boisk Moje Boisko - Orlik 2012 posiadającego kwalifikacje zgodnie z ustawą o sporcie 2015-01-30 14:53
dokument Ogłoszenie o zaproszeniu do udziału w badaniach ankietowych dotyczących opracowania koncepcji zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji zabudowy folwarcznej oraz zespołu pałacowo-parkowego w Przelewicach. 2015-01-26 18:14
dokument Protokół z I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości, działka Nr 130 Kluki. 2015-01-23 14:42
dokument Protokół z I ustnego nieograniczonego przetargu działka Nr 104 Przywodzie. 2015-01-23 14:41
dokument Protokół z I ustnego nieograniczonego przetargu działka Nr 218/2 Żuków. 2015-01-23 14:40
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania ,,Przebudowa ogrodzenia na dz. nr 119, obr. Lubiatowo". 2015-01-30 14:57
dokument Ogłoszenie o możliwości składania ofert na wykonanie zadania pn. ,,Pielęgnacja i wycinka drzew na cmentarzach w Gminie Przelewice". 2015-01-30 11:37
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na zadania pn. ,,Dostawa i montaż zestawów komputerowych". 2015-01-30 14:46