Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXII/152/2005 o zmianie uchwały w sprawie określenie stawek podatku od nieruchomości ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, spółkach nie mających o


UCHWAŁA NR XXII/152/2005 r.

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 1 marca 2005 r.

o zmianie uchwały w sprawie określenie stawek podatku od nieruchomości ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, spółkach nie mających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203) w związku z art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, nr 203 poz. 1966, z 2004r. Nr 92 poz. 880 i poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XIX/132/2004 r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określania wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, spółkach nie mających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 97 poz. 2080 ) § 1 pkt.1 ppkt. c otrzymuje brzmienie:

„§ 1 pkt.1 ppkt. c pozostałych od 1 m2 powierzchni, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- 0,10 zł ”

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Ryszard Niewiadomski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 04-03-2005 11:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 04-03-2005 11:36