Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XI/97/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przelewice i ustalenia stawki opłaty. 2015-10-06 10:40
dokument Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 29 września 2015 r. o zmianie uchwały Nr V/28/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 06 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przelewice. 2015-10-06 09:54
dokument Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 29 września 2015 r. o zmianie uchwały Nr VI/40/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Przelewice, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2015-10-06 09:48
dokument Uchwała Nr XI/94/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2015. 2015-10-05 16:56
dokument Uchwała Nr XI/93/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 29 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia liczby, rodzajów i składów osobowych stałych Komisji Rady. 2015-10-05 16:54
dokument Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 29 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 2015-10-05 16:51
dokument Uchwała Nr XI/91/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Przelewice, a Gminą Pyrzyce w zakresie powierzenia Gminie Pyrzyce realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Przelewice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielęcinie. 2015-10-05 16:48
dokument Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020". 2015-10-05 16:41
dokument Uchwała Nr XI/89/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości powstałej z podziału nieruchomości z obrębu Żuków w drodze przetargu. 2015-10-05 16:36
dokument Uchwała Nr XI/88/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Kłodzino. 2015-10-05 16:30
dokument Uchwała Nr XI/87/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości z obrębu Ślazowo. 2015-10-05 16:27
dokument Uchwała Nr XI/86/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości z obrębu Lubiatowo. 2015-10-05 16:23
dokument Uchwała Nr XI/85/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2015. 2015-10-05 16:19
dokument Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2015. 2015-10-05 16:16
dokument Uchwała Nr XI/83/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2015. 2015-10-05 16:13
dokument Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2015. 2015-10-05 16:08
dokument Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 29 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice w obrębach geodezyjnych Lubiatowo i Ukiernica. 2015-10-05 16:01
dokument Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu Gminy Przelewice niepublicznym szkołom i przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Przelewice. 2015-10-05 15:27