Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz przykanalików do granic działek; przepompowni ścieków surowych; dwóch mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie działek nr 269, 2/1, 2/2, 12, 43, 68, 186, 108/1, 108/2, 88/1, 39, 162/2, 82, 81, 84, 83, 80, 28, 26, 24, 16, 459, 17, 166, 163, 18, położonych w obrębie ewidencyjnym Jesionowo, gmina Przelewice. 2017-01-05 11:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 10/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27 grudnia 2016 r. polegającej na budowie wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody [SUW] oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej na terenie działek nr 131/3, 132/1, 132/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Lucin, gmina Przelewice. 2016-12-28 13:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji redukcyjno-pomiarowej gazu Przywodzie Dolice w ramach realizacji zadania pn. Modernizacja stacji redukcyjno-pomiarowej Przywodzie Dolice na terenie działek nr 66, 67/5, 67/7 obręb ewidencyjny Przywodzie, gm. Przelewice. 2016-12-22 15:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody [SUW] oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej na terenie działek nr 131/3, 132/1, 132/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Lucin, gmina Przelewice. 2016-12-21 08:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przykanalików do granic działek; przepompowni ścieków surowych oraz dwóch mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie działek nr 269, 2/1, 2/2, 12, 43, 68, 186, 108/1, 108/2, 88/1, 39, 162/2, 82, 81, 84, 83, 80, 28, 26, 24, 16, 459, 17, 166, 163, 18 położonych w obrębie ewidencyjnym Jesionowo, gmina Przelewice. 2016-12-21 08:12
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia o nazwie "Budowa sieci kanalizacyjnej oraz 2 lokalnych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Jesionowo, na terenie działek ewid. nr 269, 2/1, 2/2, 12, 43, 68, 186, 108/1, 108/2, 88/1, 39, 162/2, 82, 81, 84, 83, 80, 28, 26, 24, 16, 459, 18, 17, 166, 163 obręb Jesionowo, gmina Przelewice, powiat pyrzycki". 2016-12-15 15:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającą na budowie wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody ( SUW) oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej na terenie działek nr 131/3, 132/1, 132/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Lucin, gmina Przelewice. 2016-12-02 08:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia o nazwie "Budowa wraz z przebudową stacji uzdatniania wody oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej w Lucinie, na terenie działek ewid. nr 131/1, 131/2, 131/3, 132/1, 132/2 i 132/3 obręb Lucin, gmina Przelewice, powiat pyrzycki". 2016-12-01 08:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie zabytkowego dworu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno usługowe, z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej - na terenie części działek nr 9/48 i 9/50 położonych w obrębie ewidencyjnym Przelewice. 2016-11-24 13:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice dotyczące wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Kłodzino. 2016-11-18 14:22
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej w Lucinie, na terenie działek ewid. nr 131/1,131/2,131/3, 132/1, 132/2 i 132/3 obręb Lucin, gmina Przelewice, powiat pyrzycki. 2016-11-08 08:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 26 października 2016 r. informujące o numerze i granicy okręgu wyborczego, liczbie radnych wybieranych w tym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Przelewicach. 2016-10-26 15:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 25 października 2016 r o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenie konieczności oceny oddziaływania środowiska. 2016-10-28 13:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice dotyczące wyborów uzupełniających Sołłtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Laskowo. 2016-10-25 10:37
dokument Obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania środowiska dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej w Lucinie, na terenie działek ewid. nr 131/1, 131/2, 131/3, 132/1, 132/2 i 132/3 obręb Lucin, gmina Przelewice, powiat pyrzycki. 2016-10-11 13:09
dokument Obwieszczenie o uzupełnieniu braków w karcie informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej oraz 2 lokalnych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Jesionowo na działkach ewid. nr 269, 2/1, 2/2, 12, 43, 68, 186, 108/1, 108/2, 88/1, 39, 162/2, 82, 81, 84, 83, 80, 28, 26, 24, 16, 459, 18, 17, 166, 163 obręb Jesionowo, gmina Przelewice, powiat pyrzycki. 2016-10-11 12:59
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZELEWICE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przelewice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-09-30 10:29
dokument Obwieszczenie o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia braków w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej oraz 2 lokalnych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Jesionowo na działkach ewid. nr 269, 2/1, 2/2, 12, 43, 68, 186, 108/1, 108/2, 88/1, 39, 162/2, 82, 81, 84, 83, 80, 28, 26, 24, 16, 459, 18, 17, 166, 163 obręb Jesionowo, gmina Przelewice, powiat pyrzycki. 2016-09-26 10:17
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej w Lucinie. 2016-09-13 08:25
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej oraz 2 lokalnych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Jesionowo. 2016-09-07 08:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 8/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 31 sierpnia 2016 r. dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Pyrzyce - Mostkowo od stanowiska 45 do stanowiska 81. 2016-09-06 13:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na przebudowie istniejącej jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Pyrzyce ? Mostkowo. 2016-08-05 15:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice informujące o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. : Posadowienie dwunastu elektrowni wiatrowych o mocy do 54 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 49, 515/2, 4/12, 23/2, 23/3, 10, 5, 1/2, 2/14, 2/13 w obrębach geodezyjnych Topolinek, Laskowo, Ślazowo, Płońsko, Jesionowo gmina Przelewice, powiat pyrzycki. 2016-08-02 14:38
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia o nazwie "Montaż jednego zbiornika do magazynowania oleju napędowego (mobilnego) oraz dwóch zbiorników do magazynowania wysokoskoncentrowanych nawozów w formie wodnych roztworów saletrzano-mocznikowych na działce ewid. nr 163 obręb Kosin, gmina Przelewice, powiat pyrzycki". 2016-07-22 15:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 12 lipca 2016 r. informujące o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, placami montażowymi, kablowymi sieciami średniego napięcia, sieciami telekomunikacyjnymi oraz niezbędnymi instalacjami, obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi związanymi z budową oraz funkcjonowaniem przedsięwzięcia pod nazwą "Farma Wiatrowa Mostkowo". 2016-07-13 14:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. polegającej na budowie gazowej stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia wraz z infarstrukturą towarzyszącą - na terenie działki nr 168/4 obręb Kłodzino, gm. Przelewice. 2016-07-12 14:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie gazowej stacji redukcyjno_pomiarowej I stopnia wraz z infrastrukturą towarzyszącą - na terenie działki nr 168/4 obręb ewidencyjny Kłodzino, gmina Przelewice. 2016-06-30 15:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na montażu jednego zbiornika do magazynowania oleju napędowego (mobilnego) oraz dwóch zbiorników do magazynowania wysokoskoncentrowanych nawozów w formie wodnych roztworów saletrzano-mocznikowych na działce ewid. nr 163 obręb Kosin, gmina Przelewice, powiat pyrzycki. 2016-06-15 09:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie gazowej stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 168/4 obręb ewidencyjny Kłodzino, gmina Przelewice. 2016-06-13 09:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice informujące o przedłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. 2016-06-03 14:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 6/2016 z dnia 20 maja 2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Czartowo. 2016-05-25 15:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 5/2016 z dnia 4 maja 2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i częściowej budowie ścieżek parkowych w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - na terenie działki nr 9/50 położonej w obrębie ewidencyjnym Przelewice. 2016-05-06 09:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na przebudowie i częściowej budowie ścieżek parkowych w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - na terenie działki nr 9/50 położonej w obrębie ewidencyjnym Przelewice. 2016-04-19 15:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na montażu jednego zbiornika do magazynowania oleju napędowego (mobilnego) oraz dwóch zbiorników do magazynowania wysokosko-ncentrowanych nawozów w formie wodnych roztworów saletrzano-mocznikowych na działce ewid. nr 163 obręb Kosin, gmina Przelewice, powiat pyrzycki. 2016-04-18 14:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego w m. Czartowo, polegającym na posadowieniu dwóch słupów oświetleniowych wraz z oprawami na terenie działki nr 22, ułożeniu kablowej linii zasilającej nn. 0,4kV pomiędzy projektowanymi słupami, zasileniu z istniejącego słupa na dz. nr 199 przez dz. nr 200 - na terenie działek nr: 199, 200, 22 położonych w obrębie ewidencyjnym Rosiny. 2016-04-15 09:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i częściowej budowie ścieżek parkowych w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - na terenie działki nr 9/50 położonej w obrębie ewidencyjnym Przelewice. 2016-04-01 13:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 4/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2016-03-01 10:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 3/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2016-03-01 10:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w miejscowości Płońsko wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej - na terenie działek nr 84, 57, 16/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Płońsko, Gmina Przelewice. 2016-02-11 15:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w miejscowości Kłodzino wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej - na terenie działek nr 187, 173, 161, 162, 142/1, 142/2, 142/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Kłodzino, gmina Przelewice. 2016-02-11 15:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny do produkcji energii odnawialnej do 3000 W o wysokości całkowitej do 11 m na potrzeby prowadzonego gospodarstwa rolnego na terenie działki ewid. Nr 92/8 obręb Płońsko gmina Przelewice. 2016-02-09 10:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 2/2016 znak: IP.6733.12.2015 z dnia 29 stycznia 2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2016-02-02 10:46
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przelewice o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu dwunastu elektrowni wiatrowych o mocy do 54 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 49, 515/2, 4/12, 23/2, 23/3, 10, 5, 1/2, 2/14, 2/13 w obrębach geodezyjnych Topolinek, Laskowo, Ślazowo, Płońsko, Jesionowo gmina Przelewice, powiat pyrzycki. 2016-01-25 10:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie mostu na rzece Płonia w km 9+788 drogi powiatowej nr 1778Z [Przelewice - gr. powiatu (Pełczyce)]. 2016-01-21 15:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 1/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 8 stycznia 2016 r. znak: IP.6733.11.2015 dla inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego, poprzez posadowienie trzech słupów oświetleniowych na terenie działki nr 80, montaż opraw oświetleniowych na projektowanych słupach, zasilenie opraw linią kablową nn. 0,4kV z istniejącego słupa na terenie działek nr: 53, 151, 80 położonych w obrębie ewidencyjnym Rosiny. 2016-01-11 14:36
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2016-01-08 08:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice informujące o przedłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją. 2016-01-08 08:56
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej oraz 2 lokalnych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Jesionowo, na terenie działek ewid. nr 269, 2/1, 2/2, 12, 43, 68, 186, 108/1, 108/2, 88/1, 39, 162/2, 82, 81, 84, 83, 80, 28, 26, 24, 16, 459, 18, 17, 166, 163 obręb Jesionowo, gmina Przelewice, powiat pyrzycki. 2016-11-25 08:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie zabytkowego dworu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno ? usługowe, z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej - na terenie części działek nr 9/48 i 9/50 położonych w obrębie ewidencyjnym Przelewice. 2016-11-24 13:05