Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 11/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-11-21 13:57
dokument Obwieszczenie Wójta gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego, polegającego na posadowieniu słupa oświetleniowego wraz z oprawą na działce nr 249, ułożeniu kablowej linii zasilającej nn. 0,4 kV, zasileniu sieci z istniejącego słupa na działce nr 249 [dr] linią kablową nn. 0,4 kV - na terenie działek nr: 249, 250/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubiatowo, gmina Przelewice. 2017-11-09 14:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 10/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na adaptacji terenu w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach na edukacyjny plac zabaw wraz z obiektami kubaturowymi i elementami małej architektury - na terenie działki nr 9/50 położonej w obrębie ewidencyjnym Przelewice. 2017-11-09 14:27
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa mostu nr JNI 14120020 na rzece Płonia w km 8+500 drogi powiatowej nr 1578Z i mostu nr JNI 14120019 na kanale Przywodzie w km 8+482 drogi powiatowej nr 1578Z w m. Przywodzie". 2017-11-06 15:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na adaptacji terenu w Ogrodzie dendrologicznym w Przelewicach na edukacyjny plac zabaw wraz z obiektami kubaturowymi i elementami małej architektury na terenie działki nr 9/50 położonej w obrębie ewid. Przelewice. 2017-10-27 09:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 9/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-10-27 09:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej: na rozbudowie oświetlenia ulicznego na terenie działek nr: 249, 250/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubiatowo, gmina Przelewice. 2017-10-13 14:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na terenie działki nr 134/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Przelewice. 2017-10-12 15:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Ukiernica. 2017-10-11 11:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na adaptacji terenu w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach na edukacyjny plac zabaw wraz z obiektami kubaturowymi i elementami małej architektury - na terenie działki nr 9/50 położonej w obrębie ewidencyjnym Przelewice, gmina Przelewice. 2017-10-06 09:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania ws.przebudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na terenie działki nr 134/2 obręb Przelewice. 2017-09-25 12:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Jesionowo. 2017-09-18 15:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 05 września 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Jesionowo. 2017-09-05 14:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Jesionowo. 2017-07-25 15:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Kluki. 2017-07-25 15:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia raportu o odziaływaniu inwestycji na środowisko. 2017-07-17 12:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o przystąpieniu do sporządzania uproszczonego planu urządzenia lasu dla gruntów leśnych znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 220 oraz 218/8 obręb Żuków 2017-07-12 15:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 8/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-06-28 08:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 7/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-06-28 08:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 6/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-06-28 08:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie oświetlenia iluminacyjnego Kościoła pw. Św. Antoniego z Padwy w Kłodzinie, polegającym na ułożeniu napowietrznej linii zasilającej nn. 0,4kV, posadowieniu słupa oświetleniowego na dz. nr 173 i 162, montaż opraw na projektowanych słupach, zasileniu ze słupa na granicy dz. nr 173 i 174/11 - na terenie działek nr: 162, 173, 174/11 położonych w obrębie ewidencyjnym Kłodzino, gm. Przelewice. 2017-05-16 10:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie oświetlenia iluminacyjnego Kościoła pw. Św. Floriana w Jesionowie, polegającym na ułożeniu kablowej linii zasilającej nn. 0,4kV, posadowieniu trzech słupów oświetleniowych wraz z oprawami na terenie działki nr 73, zasileniu z istniejącego słupa na dz. nr 81 linią kablową nn. 0,4kV - na terenie działek nr: 73, 80, 81 położonych w obrębie ewidencyjnym Jesionowo, gm. Przelewice. 2017-05-16 10:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie napowietrznej linii zasilającej nn. 0,4kV od istniejącego słupa na granicy dz. nr 62 i 129, poprzez dz. nr 129 do projektowanego słupa oświetleniowego wraz z oprawą na dz. nr 129 - na terenie działek nr: 62 i 129 położonych w obrębie ewidencyjnym Bylice, gm. Przelewice. 2017-05-16 10:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie oświetlenia iluminacyjnego Kościoła pw. Św. Antoniego z Padwy w Kłodzinie, polegającym na ułożeniu napowietrznej linii zasilającej nn. 0,4kV, posadowieniu słupa oświetleniowego na dz. nr 173 i 162, montaż opraw na projektowanych słupach, zasileniu ze słupa na granicy dz. nr 173 i 174/11 - na terenie działek nr: 162, 173, 174/11 położonych w obrębie ewidencyjnym Kłodzino, gm. Przelewice 2017-04-25 09:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie oświetlenia iluminacyjnego Kościoła pw. Św. Floriana w Jesionowie, polegającym na ułożeniu kablowej linii zasilającej nn. 0,4kV, posadowieniu trzech słupów oświetleniowych wraz z oprawami na terenie działki nr 73, zasileniu z istniejącego słupa na dz. nr 81 linią kablową nn. 0,4kV - na terenie działek nr: 73, 80, 81 położonych w obrębie ewidencyjnym Jesionowo, gm. Przelewice. 2017-04-25 09:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie napowietrznej linii zasilającej nn. 0,4kV od istniejącego słupa na granicy dz. nr 62 i 129, poprzez dz. nr 129 do projektowanego słupa oświetleniowego wraz z oprawą na dz. nr 129 - na terenie działek nr 62 i 129 położonych w obrębie ewidencyjnym Bylice, gm. Przelewice. 2017-04-25 09:39
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie projektu: Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektu zarządzenia. 2017-04-13 08:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 5/2017 z dnia 30 marca 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie kablowej linii zasilającej nn. 0,4kV od istniejącego słupa na dz. nr 76, poprzez dz. nr 207/8 do projektowanego słupa oświetleniowego wraz z oprawami na terenie działki nr 207/4, zasileniu projektowanej sieci z istniejącego słupa na dz. nr 76 - na terenie działek nr: 76, 207/4, 207/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Żuków, gm. Przelewice. 2017-04-04 13:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 4/2017 z dnia 30 marca 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie oświetlenia iluminacyjnego Kościoła pw. Św. Floriana w Jesionowie, polegającym na ułożeniu kablowej linii zasilającej nn. 0,4kV, posadowieniu trzech słupów oświetleniowych wraz z oprawami na terenie działki nr 73, zasileniu z istniejącego słupa na dz. nr 75/2 linią napowietrzną nn. 0,4kV - na terenie działek nr: 73, 75/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Jesionowo, gm. Przelewice. 2017-04-04 13:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 3/2017 z dnia 30 marca 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie napowietrznej linii zasilającej nn. 0,4kV od istniejącego słupa na dz. nr 30/3, poprzez dz. nr 30/1 i 30/4 do projektowanego słupa oświetleniowego wraz z oprawą na dz. nr 129, zasileniu projektowanej sieci z istniejącego słupa na dz. nr 30/3 - na terenie działek nr: 30/1, 30/3, 30/4, 129 położonych w obrębie ewidencyjnym Bylice, gm. Przelewice. 2017-04-04 13:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie kablowej linii zasilającej nn. 0,4kV od istniejącego słupa na dz. nr 76, poprzez dz. nr 207/8 do projektowanego słupa oświetleniowego wraz z oprawami na terenie działki nr 207/4, zasileniu projektowanej sieci z istniejącego słupa na dz. nr 76 - na terenie działek nr: 76, 207/4, 207/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Żuków, gm. Przelewice. 2017-03-14 10:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na ułożeniu kablowej linii zasilającej nn. 0,4kV, posadowieniu trzech słupów oświetleniowych wraz z oprawami na terenie działki nr 73, zasileniu z istniejącego słupa na dz. nr 75/2 linią napowietrzną nn. 0,4kV - na terenie działek nr: 73, 75/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Jesionowo, gm. Przelewice. 2017-03-14 10:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie napowietrznej linii zasilającej nn. 0,4kV od istniejącego słupa na dz. nr 30/3, poprzez dz. nr 30/1 i 30/4 do projektowanego słupa oświetleniowego wraz z oprawą na dz. nr 129, zasileniu projektowanej sieci z istniejącego słupa na dz. nr 30/3 - na terenie działek nr: 30/1, 30/3, 30/4, 129 położonych w obrębie ewidencyjnym Bylice, gm. Przelewice. 2017-03-14 10:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie kablowej linii zasilającej nn. 0,4kV od istniejącego słupa na dz. nr 76, poprzez dz. nr 207/8 do projektowanego słupa oświetleniowego wraz z oprawami na terenie działki nr 207/4, zasileniu projektowanej sieci z istniejącego słupa na dz. nr 76 - na terenie działek nr: 76, 207/4, 207/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Żuków, gm. Przelewice. 2017-02-21 15:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie oświetlenia iluminacyjnego Kościoła pw. Św. Floriana w Jesionowie, polegającym na ułożeniu kablowej linii zasilającej nn. 0,4kV, posadowieniu trzech słupów oświetleniowych wraz z oprawami na terenie działki nr 73, zasileniu z istniejącego słupa na dz. nr 75/2 linią napowietrzną nn. 0,4kV - na terenie działek nr: 73, 75/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Jesionowo, gm. Przelewice. 2017-02-21 15:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie napowietrznej linii zasilającej nn. 0,4kV od istniejącego słupa na dz. nr 30/3, poprzez dz. nr 30/1 i 30/4 do projektowanego słupa oświetleniowego wraz z oprawą na dz. nr 129, zasileniu projektowanej sieci z istniejącego słupa na dz. nr 30/3 - na terenie działek nr: 30/1, 30/3, 30/4, 129 położonych w obrębie ewidencyjnym Bylice, gm. Przelewice. 2017-02-21 15:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 2/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie stacji redukcyjno pomiarowej gazu Przywodzie Dolice w ramach realizacji zadania pn. Modernizacja stacji redukcyjno pomiarowej Przywodzie Dolice na terenie działek nr 66, 67/5, 67/7 obręb ewidencyjny Przywodzie, gm. Przelewice. 2017-01-24 15:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 1/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: a) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przykanalików do granic działek; b) przepompowni ścieków surowych; c) dwóch mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków; na terenie działek nr 269, 2/1, 2/2, 12, 43, 68, 186, 108/1, 108/2, 88/1, 39, 162/2, 82, 81, 84, 83, 80, 28, 26, 24, 16, 459, 17, 166, 163, 18, położonych w obrębie ewidencyjnym Jesionowo, gmina Przelewice. 2017-01-17 15:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice dotyczące wyborów uzupełniających Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Żuków. 2017-01-12 15:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie stacji redukcyjno pomiarowej gazu Przywodzie Dolice w ramach realizacji zadania pn. Modernizacja stacji redukcyjno pomiarowej Przywodzie Dolice na terenie działek nr 66, 67/5, 67/7 obręb ewidencyjny Przywodzie, gm. Przelewice. 2017-01-09 15:24