Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr 67


UCHWAŁA NR XI/67/2003r.

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 28 października 2003r.

w sprawie określania wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, spółkach nie mających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz.717 ) w związku z art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1 Określa się stawkę podatku od nieruchomości:

  1. od gruntów:

    1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni

- 0,57 zł

    1. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,38 zł

c) pozostałych od 1 m2 powierzchni

- 0,08 zł

  1. od budynków lub ich części:

    1. mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej

- 0,38 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1

m2 powierzchni użytkowej

- 12,20 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej

- 4,09 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej

- 3,46 zł

e) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej

- 3,12 zł

z tym, że od budynków gospodarczych lub ich części będących w posiadaniu osób fizycznych

stawka podatku wynosi od 1 m2 powierzchni użytkowej

- 3,12 zł

  1. od budowli ich wartość określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7

- 2%

§ 2.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby jednostek

i zakładów budżetowych objętych finansowaniem z budżetu gminy oraz

nieruchomości będące w zarządzie gminy z wyjątkiem nieruchomości, które zostały

oddane w zarząd lub wydzierżawione.

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle wykorzystywane bezpośrednio

do dostarczania wody, takie jak ujęcia ,rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody

oraz zajęte pod nie grunty ,a także budowle wykorzystywane bezpośrednio

do odprowadzania ścieków ,takie jak przepompownie ,oczyszczalnie oraz zajęte

pod nie grunty.

§ 3.1. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych zarządza się w drodze inkasa

prowadzonego przez sołtysów. W sołectwie Płońsko inkasa dokonywać będzie Pani Ewa

Gąsiorowska.

2. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 5% kwoty zebranej przez

inkasenta.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 Traci moc Uchwała Nr III/13/2002 Rady Gminy Przelewice z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ciążących na osobach fizycznych,

prawnych, jednostkach organizacyjnych, spółkach nie mających osobowości prawnej oraz

zwolnień od tego podatku (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 95,

poz. 2202).

§ 6 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kibała

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 21-11-2003 13:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 21-11-2003 13:14