Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr 66


U C H W A Ł A NR XI/66/2003r.

RADY GMINY w PRZELEWICACH

z dnia 28 października 2003r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Przelewice na rok podatkowy 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /Dz U z 1993r. Nr 94 poz. 431, z 1994r. Nr 1 poz. 3, z 1996r. Nr 91 poz. 409, z 1997r. Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926, z 1998r. Nr 108 poz. 681, z 2001r. Nr 81 poz. 875, z 2002r. Nr 200 poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039) oraz Komunikatu GUS z dnia 17.10.2003 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta / M.P.Nr 49 poz.771/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1 Obniża się cenę 1q żyta przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na

obszarze gminy na rok 2004 z kwoty 34,57 zł za 1 q do kwoty 30 zł.

§ 2 1. Zarządza się pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 5 % kwoty zebranej przez

sołtysa. W sołectwie Płońsko inkasa dokonywać będzie Pani Ewa Gąsiorowska.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 Traci moc Uchwała Nr III/12/2002 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku

rolnego na obszarze gminy Przelewice na rok podatkowy 2003 (Dziennik Urzędowy

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 95, poz. 2201).

§ 5 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kibała

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 21-11-2003 13:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 21-11-2003 13:14