Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Myśliborki. 2018-11-16 13:44
dokument Wykaz nr 10/2018 nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy. 2018-11-16 13:39
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Przelewice w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku. 2018-11-15 15:52
dokument Protokół z V ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej tj. działki nr 234/4 z obrębu Żuków 2018-10-29 15:20
dokument Protokół z III ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej tj. działki nr 77/6 z obrębu Przelewice. 2018-10-26 13:47
dokument Protokół z III ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej tj. działki nr 77/5 z obrębu Przelewice. 2018-10-26 13:46
dokument Protokół z III ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej tj. działki nr 77/3 z obrębu Przelewice 2018-10-25 12:35
dokument Protokół z V przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej tj. działki nr 29 z obrębu Płońsko 2018-10-24 13:46
dokument Wynik I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej tj. dz. nr 55/15 obręb geodez. Przywodzie 2018-10-23 15:32
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 22 października 2018 r. w sprawia ogłoszenia V ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrębu Płońsko. 2018-10-22 13:52
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 22 października 2018 r. w sprawia ogłoszenia I ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 55/15 z obrębu Przywodzie. 2018-10-22 13:51
dokument Wykaz nr 9/2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-10-19 15:42
dokument Informacja Wójta Gminy Przelewice z dnia 15 października 2018 r. o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. projektów i środków unijnych w Urzędzie Gminy Przelewice. 2018-10-16 10:01
dokument Informacja Wójta Gminy Przelewice z dnia 09 października 2018 r. w sprawie naboru na stanowisko inspektora ds. projektów i środków unijnych w Urzędzie Gminy w Przelewicach. 2018-10-09 15:25
dokument Ogłoszenie z dnia 09 października 2018 r. dotyczące spisu wyborców 2018-10-09 08:34
dokument Wykaz nr 8/2018 nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy 2018-10-02 15:22
dokument Ogłoszenie dotyczące sprzedaży nieruchomości rolnej, działki nr 234/4 z obrębu Żuków w drodze V ustnego przetargu nieograniczonego 2018-09-28 14:59
dokument Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przelewicach w ramach projektu pn. "Wsparcie Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Przelewice w kształceniu ogólnymi działaniami edukacyjnymi i doposażenoiwymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS "Pyrzyce+" 2018-09-27 08:46
dokument Sprawozdanie z przebiegu konsultacji w sprawie projektu, Program współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019. 2018-09-26 14:47
dokument Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zadanie Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Pyrzyce +. 2018-09-24 09:20
dokument Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, inspektora do spraw projektów i środków unijnych. 2018-10-16 10:02
dokument Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie - Zakup i dostawa sprzętu gimnastycznego w ramach projektu - Pyrzyce +. 2018-09-19 15:12
dokument Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie - Zakup i dostawa mebli w ramach projektu ? Pyrzyce +. 2018-09-19 14:23
dokument Protokół z IV ustnego nieograniczonego przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej , działki nr 234/4 z obrębu Żuków o pow. 0,1745 ha. 2018-09-07 14:06
dokument Protokół z II ustnego nieograniczonego przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/6 z obrębu Przelewice o pow. 0,1864 ha. 2018-09-07 14:06
dokument Protokół z II ustnego nieograniczonego przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/5 z obrębu Przelewice o pow. 0,1441 ha. 2018-09-07 14:05
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Nr 7/2018 2018-09-07 14:05
dokument Protokół z IV ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrębu Płońsko. 2018-09-05 14:26
dokument Protokół z II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/3 z obrębu Przelewice. 2018-09-05 14:26
dokument Informacja w sprawie przetargu nieograniczonego na zadanie Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz narzędzi Technologii Informacyjnej w ramach projektu Pyrzyce +. 2018-09-04 10:05
dokument Informacja Komisji przetargowej w sprawie IV ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrębu Płońsko. 2018-09-04 07:47
dokument Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty 2018-08-29 07:43
dokument Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia zajęć dla dzieci w ramach KS "Pyrzyce +" 2018-08-28 12:47
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Nr 6/2018 z dnia 30 lipca 2018r. 2018-08-03 10:23
dokument Lista kandydatów spełniających wymogi formalne 2018-08-03 08:43
dokument Protokół z I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, działki nr 9/52 z obrębu Przelewice 2018-07-24 15:17
dokument Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referent do spraw obsługi kasowej. 2018-08-07 09:22
dokument Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Planowania w Urzędzie Gminy Przelewice. 2018-07-30 15:01
dokument Protokół z III ustnego nieograniczonego przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej, działki nr 234/4 z obrębu Żuków 2018-07-17 14:07
dokument Protokół z III ustnego ograniczonego przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrębu Płońsko 2018-07-17 14:05
dokument Informacja Komisji przetargowej w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrębu Płońsko 2018-07-17 14:03
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Nr 5/2018 2018-07-06 07:44
dokument Protokół z I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/6 z obrębu Przelewice. 2018-07-03 14:47
dokument Protokół z I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/5 z obrębu Przelewice. 2018-07-03 14:45
dokument Protokół z I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/4 z obrębu Przelewice. 2018-07-03 11:11
dokument Protokół z I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/3 z obrębu Przelewice. 2018-07-03 11:06
dokument Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko młodszego referenta ds. gospodarki komunalnej w zakresie gospodarki odpadami. 2018-07-19 13:36
dokument Wykaz nr 4/2018 nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2018-06-01 07:35
dokument Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Nabycie przez Gminę Przelewice praw do lokalu mieszkalnego". 2018-05-30 15:15
dokument Protokół z I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 234/4 z obrębu Żuków. 2018-05-22 08:53
dokument Informacja odnośnie II ustnego przetargu nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Przelewice, położonej w obrębie Kluki oznaczonej jako działka Nr 162/3 o pow. 0,2903 ha. 2018-05-18 14:44
dokument Protokół z II ustnego ograniczonego przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej, działki nr 29 o pow. 0,5600 ha z obrębu Płońsko, będącej własnością Gminy Przelewice. 2018-05-18 12:48
dokument Zapytanie ofertowe na "Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przelewice na lata 2018-2021, z perspektywą do 2024 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii". 2018-05-30 14:02
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Nr 3/2018 2018-05-04 07:58
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Nr 2/2018 2018-03-30 07:57
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Nr 1/2018 2018-03-02 08:46
dokument Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta ds. obsługi informatycznej. 2018-03-01 14:48
dokument Zapytanie ofertowe na "Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice". 2018-01-25 08:07