Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE PGW WP, ZNAK SZ.RUZ.421.103-9.2019.IW DOT. POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE UDZIELENIA NA RZECZ OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ: ,,BUDOWA GAZOCIĄGU GOLENIÓW-LWÓWEK DN1000". 2019-12-30 12:23
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO, ZNAK AP-1.7840.1.214-2.2019.PM, INFORMUJĄCE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA MOP 8,4 MPa O ŚREDNICY DN 1000 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBEDNĄ DO JEGO OBSŁUGI W TYM ZESPÓŁ ZAPOROWO-UPUSTOWY W OBRĘBIE PRZYWODZIE, GM. PRZELEWICE, W RAMACH ZADANIA: ,,BUDOWA GAZOCIĄGU GOLENIÓW-LWÓWEK DN 1000 - PROGRAM BALTIC PIPE". 2019-12-30 11:50
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 23.12.2019 roku w sprawie sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew znajdujących się na terenach gminnych. 2019-12-23 14:07
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 20.12.2019 roku w sprawie sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew znajdujących się na terenach gminnych. 2019-12-20 10:11
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 17.12.2019 roku w sprawie sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew znajdujących się na terenach gminnych. 2019-12-17 15:26
dokument Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym Konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 2019-12-07 08:51
dokument Wykaz nr 11/2019 nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 2019-12-06 12:17
dokument INFORMACJA O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA SPRZEDAŻ DREWNA WRAZ Z WYCINKĄ DRZEW ROSNĄCYCH W PASACH DRÓG POWIATOWYCH DK.272.2.1.2019.MB 2019-12-05 14:41
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Inspektor do spraw obsługi rady gminy w Urzędzie Gminy w Przelewicach. 2019-11-18 11:30
dokument Wykaz nr 10/2019 nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy 2019-11-15 13:07
dokument INFORMACJA O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA SPRZEDAŻ DREWNA WRAZ Z WYCINKĄ DRZEW ROSNĄCYCH W PASACH DRÓG POWIATOWYCH DK.272.1.1.2019.MB 2019-12-05 14:28
dokument OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTORA DO SPRAW OBSŁUGI RADY GMINY Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU. 2019-10-25 15:16
dokument Wykaz nr 9/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-10-07 13:24
dokument Wykaz nr 8/2019 nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy 2019-10-07 13:23
dokument OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZELEWICACH Z DNIA 09 WRZEŚNIA 2019 R. 2019-09-19 12:03
dokument Wykaz Nr 7/2019 nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2019-08-23 11:19
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Przelewice o I ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 84 z obrębu Jesionowo. 2019-09-12 11:20
dokument Zarządzenie nr 5/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach z dnia 05 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach oraz powołaniu Komisji Rekrutacyjnej. 2019-08-05 13:33
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Przelewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Myśliborki. 2019-07-26 12:29
dokument URZĄD GMINY W PRZELEWICACH ZATRUDNI KIEROWCĘ AUTOBUSU SZKOLNEGO 2019-07-24 15:29
dokument Zarządzenie Nr 4/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży oraz używanie własnej odzieży i obuwia roboczego. 2019-07-16 14:38
dokument Wykaz nr 6/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-07-05 11:39
dokument Zarządzenie Nr 3/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach oraz powołaniu Komisji Rekrutacyjnej 2019-07-03 13:12
dokument Zarządzenie Nr 2/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach 2019-06-26 13:58
dokument Wykaz nr 5/2019 nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 2019-06-14 12:23
dokument Wykaz nr 4/2019 nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 2019-06-07 08:28
dokument SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ,,PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZELEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA ROK 2018". 2019-05-31 14:57
dokument Wykaz nr 3/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży. 2019-05-17 10:08
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach 2019-05-16 14:20
dokument Informacja Wójta Gminy Przelewice z dnia 08 maja 2019 r. w sprawie naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach. 2019-05-08 12:45
dokument Ogłoszenie naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. 2019-05-07 15:05
dokument Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach 2019-04-27 09:33
dokument Protokół z IV przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 77/6 z obrębu Przelewice. 2019-04-25 14:33
dokument Protokół z IV przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 77/5 z obrębu Przelewice. 2019-04-24 15:17
dokument Protokół z IV przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 77/3 z obrębu Przelewice. 2019-04-24 15:13
dokument Protokół z VI ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż działki nr 29 z obrębu Płońsko. 2019-04-04 13:13
dokument Wyniki przetargu na sprzedaż działki nr 15 z obrębu Laskowo. 2019-04-04 08:17
dokument Informacja o braku osób zakwalifikowanych do przetargu na sprzedaż działki nr 29 z obrębu Płońsko. 2019-04-03 11:51
dokument Wyniki przetargu na sprzedaż działki nr 14 z obrębu Laskowo. 2019-04-02 12:16
dokument Lista osób zakwalifikowanych do przetargu na sprzedaż działki nr 15 z obrębu Laskowo. 2019-04-02 11:06
dokument Lista osób zakwalifikowanych do przetargu na sprzedaż działki nr 14 z obrębu Laskowo. 2019-04-01 11:39
dokument Zarządzenie Nr 1/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany dni pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach. 2019-03-28 09:44
dokument Ogłoszenie o IV ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/6 z obrębu Przelewice. 2019-03-22 10:31
dokument Ogłoszenie o IV ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/5 z obrębu Przelewice. 2019-03-22 10:30
dokument Ogłoszenie o IV ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/3 z obrębu Przelewice. 2019-03-22 10:29
dokument Wykaz nr 2/2019 nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 2019-03-01 11:15
dokument Ogłoszenie o VI przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrębu Płońsko 2019-03-01 11:14
dokument Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 15 z obrębu Laskowo 2019-03-01 11:07
dokument Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 14 z obrębu Laskowo 2019-03-01 11:04
dokument Protokół z I ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, tj. działki nr 15 z obrębu Laskowo. 2019-02-22 07:50
dokument Informacja o braku oferentów zakwalifikowanych do przetargu na sprzedaży działki nr 15 z obrębu Laskowo. 2019-02-20 15:30
dokument Protokół z I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej, tj. działki nr 14 z obrębu Laskowo 2019-02-20 15:29
dokument Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 11 obr. Laskowo 2019-02-19 12:54
dokument Informacja o braku oferentów na przetarg dotyczący sprzedaży działki nr 14 obr. Laskowo 2019-02-19 12:51
dokument Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż działki rolnej nr 11 z obrębu Laskowo. 2019-02-18 12:21
dokument Ogłoszenie Wójta gminy Przelewice z dnia 13. 02.2019 r. o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Nie boję się, umiem udzielić pierwszej pomocy. 2019-02-13 14:22
dokument Wykaz nr 1/2019 nieruchomości przeznaczonych do najmu. 2019-01-11 08:32