Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administarcyjnego celem wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-12-28 13:18
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administarcyjnego celem wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-12-02 14:34
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 485/1 obręb Jesionowo, gmina Przelewice? 2020-11-23 07:40
dokument Rozporządzenie Nr 10/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2020-11-10 11:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-10-28 14:19
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 485/1 obręb Jesionowo, gmina Przelewice 2020-10-27 15:06
dokument Obwieszczenie o planie polowań zbiorowych myśliwych z Koła Łowieckiego Sokół Szczecin 2020-10-20 11:53
dokument Obwieszczenie w sprawie polowań zbiorowych myśliwych z Koła Łowieckiego Szarak Szczecin 2020-10-20 11:51
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 17 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 15/4, 15/5 obręb Topolinek, gmina Przelewice 2020-10-20 11:50
dokument Obwieszczenie dot. realizacji inwestycji pn. ,,Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi obejmującego Etap I - gazociąg DN1000 Goleniów-Ciecierzyce 2020-10-15 13:53
dokument Obwieszczenia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie oraz zaleczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz wyłożenia projektu do publicznego wglądu. 2020-10-06 08:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 01.10.2020 roku w sprawie toczącego się postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze 485/1 obręb Jesionowo 2020-10-02 14:55
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 28.09.2020 roku o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. budowa gazociągu w/c DN700 MOP 8,4 MPa relacji Przywodzie - Dolna Odra -przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra. 2020-10-01 11:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 24.09.2020 r. 2020-09-28 07:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administarcyjnego celem wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-09-24 11:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 18.09.2020 r. 2020-09-24 09:02
dokument Obwieszczenie o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. 2020-09-21 08:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 3_2020 z dnia 01 września 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-09-08 15:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 02 września 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniająch Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Laskowo w dniu 10 września 2020 r. g. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Laskowie 2020-09-02 13:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 31.08.2020 r. w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 17 MW wraz z infrastrukturą na działkach o nr 15/4,15/5 obręb Topolinek. 2020-09-01 08:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 31.08.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 17 MW wraz z infrastrukturą na działkach o nr 15/4,15/5 obręb Topolinek 2020-09-01 08:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 31.08.2020 r. w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 30 MW wraz z infrastrukturą na działce o nr 481/1 obręb Jesionowo. 2020-09-01 08:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 31.08.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 30 MW wraz z infrastrukturą na działce o nr 481/1 obręb Jesionowo. 2020-09-01 08:54
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego 2020-08-19 14:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu dwunastu elektrowni wiatrowych o mocy do 54 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 49, 515/2, 4/12, 23/2, 23/3, 10, 5, ?, 2/14, 2/13 w obrębach geodezyjnych Topolinek, Laskowo, Ślazowo, Płońsko, Jesionowo gmina Przelewice, powiat pyrzycki. 2020-08-05 13:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administarcyjnego 2020-07-24 11:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2020 2020-07-10 15:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych pod nazwą Farma Wiatrowa Mostkowo. 2020-07-10 09:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 07.07.2020 r. w sprawie dowozu na Wybory Prezydenta RP w dniu 12.07.2020 r. 2020-07-07 10:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wzmocnieniu mostu na rzece Płonia oraz mostu na kanale Przywodzie i odcinka drogi powiatowej nr 1578Z koło miejscowości Przywodzie 2020-07-03 16:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania 2020-06-26 14:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 23.06.2020 r. w sprawie dowozu na Wybory Prezydenta RP w dniu 28.06.2020 r. 2020-06-25 18:07
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamiające wszystkie strony w sprawie, w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. _ Budowa gazociągu w/c DN700 MOP 8,4 MPa relacji Przywodzie _ Dolna Odra _Przyłączenie do sieci przemysłowej Elektrowni Dolna Odra. 2020-06-23 14:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego 2020-06-03 14:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 9 kwietnia 2020 r. 2020-04-09 13:38
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZELEWICE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 2020-02-07 14:26
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZNAK AP-1.7840.1.214-10.2019.PM, INFORMUJĄCE O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA GAZOCIAGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA MOP 8,4 MPa O ŚREDNICY DN 1000 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI W TYM ZESPÓŁ ZAPOROWO - UPUSTOWY ZLOKALIZOWANY W OBREBIE EW. KICZAROWO, GM. STARGARD ORAZ ZESPÓŁ ZAPOROWO - UPUSTOWY W OBR. PRZYWODZIE, GM. PRZELEWICE, W RAMACH ZADANIA: ,,BUDOWA GAZOCIĄGU GOLENIÓW - LWOWEK DN 1000 - PROGRAM BALTIC PIPE". 2020-01-28 08:55
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZELEWICE Z DNIA 17 STYCZNIA 2020 R. W SPRAWIE WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY SOŁECKIEJ W SOŁECTWIE LUBIATOWO 2020-01-17 13:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 07.01.2020r. 2020-01-17 13:24