Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice dot. zawiadomienia ws. prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW w okolicach miejscowości Jesionowo na działce 162/4 obręb Jesionowo, gmina Przelewice 2021-12-14 15:27
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW w okolicach miejscowości Jesionowo na działce 162/4 obręb Jesionowo, gmina Przelewice. 2021-12-14 15:22
dokument Obwieszczenie o dodatkowym polowaniu myśliwych z Koła Łowieckiego Szarak Szczecin w obwodzie 256 2021-12-14 15:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr: 334, 132 położonych w obrębie ewidencyjnym Przelewice 2021-12-10 12:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie gazowej średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek 334 i 132 Przelewice 2021-11-10 15:34
dokument Obwieszczenie Wójt Gminy Przelewice w sprawie korekty planu polowań zbiorowych na zwierzynę łowną Wojskowego Koła Łowieckiego Sokół Szczecin w obwodzie 222 na sezon łowiecki 2021/2022. 2021-11-10 15:18
dokument Obwieszczenie o planie polowań zbiorowych myśliwych z Koła Łowieckiego Sokół Szczecin 2021-10-27 12:27
dokument Obwieszczenie o planie polowań zbiorowych myśliwych z Koła Łowieckiego Szarak Szczecin 2021-10-27 12:27
dokument Obwieszczenie o planie polowań zbiorowych koła łowieckiego Nemrod Lipiany. 2021-10-04 08:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 10.09.2021 r. o planie polowań zbiorowych. 2021-09-13 15:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 02 września 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Przelewice. 2021-09-02 15:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Farmy Fotowoltanicznej Agro PV - Nowa Dziedzina 2021-09-02 12:59
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13.08.2021 r. w sprawie decyzji nr 12/2021, o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn.: Budowa gazociągu w/c DN700 MOP 8,4 MPa realizacji ZZU Przywodzie - Dolna Odra. Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2021-08-20 07:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z 02 sierpnia 2021 r. znak: RGN.VIII.6220.8.2021 zawiadamiające, że Urząd Miejski w Barlinku zgromadził dokumenty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Farmy Fotowoltaicznej Agro PV - Nowa Dziedzina o powierzchni przekształconej do 85 ha zlokalizowanej na działkach 22/2 oraz 25 obręb Strąpie Gmina Barlinek i zakończył przedmiotowe postępowanie. 2021-08-06 08:48
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZELEWICE O WYDANIU DECYZJI NR 3/2021 Z DNIA 02 SIERPNIA 2021 R. O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ OPERATORA P4 ,,PLAY" NA TERENIE CZ. DZ. NR 1/3 OBR. KARSKO, GM. PRZELEWICE 2021-08-04 13:28
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZELEWICE z dnia 03 sierpnia 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Przelewice w dniu 11.08.2021 r. 2021-08-03 13:31
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu stanowiącego własność Gminy Przelewice 2021-07-28 10:00
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania uproszczonego planu urządzenia lasu dla gruntów leśnych znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 220 oraz 218/8 obręb Żuków 2021-07-28 09:58
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z DNIA 20 LIPCA 2021 R. ZNAK AP-4.7840.1.9-2.2021.PM ZAWIADAMIAJĄCE, ŻE NA WNIOSEK Z 12.07.2021 R. OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ SYSTEM S.A., DZIAŁAJĄCEGO POPRZEZ PEŁNOMOCNIKA PANIĄ MARTĘ WARTALSKĄ, ZOSTAŁO WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE WS. POZWOLENIA NA BUDOWĘ INWESTYCJI W ZAKRESIE TERMINALU, DLA ZADANIA PN. ,,BUDOWA GAZOCIĄGU w/c DN700 MOP 8,4 MPa RELACJI ZZU PRZYWODZIE-DOLNA ODRA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ ELEKTROWNI DOLNA ODRA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI NA TERENIE WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO" 2021-07-23 13:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 Play na terenie części działki nr 1/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Karsko, gmina Przelewice. 2021-07-20 09:37
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZELEWICE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Przelewice w dniu 07.07.2021 r. 2021-06-29 15:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 Play na terenie części działki nr 1/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Karsko, gmina Przelewice 2021-06-24 15:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z 15 czerwca 2021 r. znak: RGN.VIII.6220.8.2021 o prowadzonym postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Spółki Volt.On Sp. z o.o. ul. Mostowa 10, 71-854 Poznań, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Farmy Fotowoltaicznej Agro PV - Nowa Dziedzina o powierzchni przekształconej do 85 ha zlokalizowanej na działkach 22/2 oraz 25 obręb Strąpie Gmina Barlinek. 2021-08-06 08:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 2/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-06-17 14:24
dokument Podanie do wiadomości publicznej informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2021-06-16 11:29
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW składającej się z pięciu instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 208/5 w obrębie Kosin, gmina Przelewice. 2021-06-16 11:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z 07 czerwca 2021 r. znak: RGN.VIII.6220.8.2021 o prowadzonym postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Spółki Volt.On Sp. z o.o. ul. Mostowa 10, 71-854 Poznań, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Farmy Fotowoltaicznej Agro PV - Nowa Dziedzina o powierzchni przekształconej do 85 ha zlokalizowanej na działkach 22/2 oraz 25 obręb Strąpie Gmina Barlinek. 2021-08-06 08:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach wraz z lokalizacją elementów małej architektury, budową niezbędnej infrastruktury technicznej i oświetleniem na terenie działki nr 9/50 położonej w obrębie ewidencyjnym Przelewice 2021-06-07 10:37
dokument OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O UMORZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO WSZCZĘTEGO NA WNIOSEK Z DNIA 09.03.2021 R. W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA RELIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ: BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU ŚWIETLICY W TOPOLINKU DZ. NR EWID. 88 W OBRĘBIE EWID. TOPOLINEK, GM. PRZELEWICE 2021-05-31 14:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z 11 maja 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Farmy Fotowoltaicznej Agro PV - Nowa Dziedzina o powierzchni przekształconej do 85 ha zlokalizowanej na działkach 22/2 oraz 25 obręb Strąpie Gmina Barlinek. 2021-08-06 08:50
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW składającej się z pięciu instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na części działki nr 208/5 w obrębie Kosin, gmina Przelewice. 2021-05-12 09:50
dokument Obwieszczenie o dodatkowym polowaniu prowadzonym przez Koło Łowieckie Sokół w obwodzie 265. 2021-05-06 20:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-05-04 14:36
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO, ZNAK AP-4.747.1-8.2021.PM, INFORMUJĄCE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE TERMINALU REGAZYFIKACYJNEGO SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA INWESTYCJI PN.: ,,BUDOWA GAZOCIĄGU w/c DN700 MOP 8,4 MPa relacji ZZU Przywodzie-Dolna Odra Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego". 2021-05-04 10:42
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ: BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU ŚWIETLICY W TOPOLINKU DZIAŁKA NR EWID. 88 W OBRĘBIE EWID. TOPOLINEK, GM. PRZELEWICE 2021-05-04 10:07
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia na części działki nr 208/5 w obrębie Kosin. 2021-04-21 07:42
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia na części działki nr 208/5 w obrębie Kosin. 2021-04-21 07:42
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w obrębie Kłodzino. 2021-05-06 20:41
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.:Budowa gazociągu w relacji ZZU Przywodzie _ Dolna Odra. Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2021-03-31 15:06
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 93 w obrębie Kłodzino. 2021-03-16 07:54
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak: AP-4.7842.12-1.2021.KZ z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren działki o nr ewid.: 57/2 - obr. Przywodzie, gmina Przelewice, powiat pyrzycki, w celu wykonania badań geologicznych niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu oraz wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: ,,Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra". 2021-02-23 08:57
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZNAK AP-4.7842.2-7.2021.KZ z dnia 08 lutego 2021 r. dot. wydania decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 08/2021 o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości działka o nr ewid.: 96 - obr. Kosin w celu wykonania badań geologicznych dot. inwestycji ,,Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra". 2021-02-12 14:30
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZNAK AP-4.7842.8-7.2021.KZ z dnia 08 lutego 2021 r. dot. wydania decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 10/2021 o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości działka o nr ewid.: 47 - obr. Przelewice w celu wykonania badań geologicznych dot. inwestycji ,,Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra". 2021-02-12 14:28
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak: AP-4.7842.9-2.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren działki o nr ewid.: 103 - obr. Kosin w celu wykonania badań geologicznych dot. inwestycji ,,Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra". 2021-01-28 15:22
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak: AP-4.7842.8-1.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren działki o nr ewid.: 47 - obr. Przelewice w celu wykonania badań geologicznych dot. inwestycji ,,Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra". 2021-01-28 14:13
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak: AP-4.7842.2-1.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren działki o nr ewid.: 96 - obr. Kosin w celu wykonania badań geologicznych dot. inwestycji ,,Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra". 2021-01-28 14:11
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak: AP-4.7842.8-2.2021.KZ z dnia 25 stycznia 2021 r.dot. wszczęcia postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr ewid. 47- obr. Przelewice w celu wykonania badań ekologicznch dot. inwestycji pn. ,,Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra" 2021-01-27 09:26
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak: AP-4.7842.2-2.2021.KZ z dnia 25 stycznia 2021 r.dot. wszczęcia postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr ewid. 96 - obr. Kosin w celu wykonania badań ekologicznch dot. inwestycji pn. ,,Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra" 2021-01-27 09:24
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 93 w obrębie Kłodzino, gmina Przelewice 2021-01-21 15:15
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 93 w obrębie Kłodzino, gmina Przelewice 2021-01-21 15:14
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 04 stycznia 2021 r. dot. wydania decyzji Nr 21/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa gazociągu w/c DN700/2020 MOP 8,4 MPa relacji Przywodzie - Dolna Odra ,,Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra". 2021-01-07 10:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 1/2021 2021-01-05 15:15