Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii znak DLI-III.7620.12.2021.KŻ.21 z dnia 15 listopada 2022 r. 2022-11-23 13:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 4/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-11-15 13:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 02.11.2022 r. o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Sokół Szczecin w obwodzie 265 na sezon łowiecki 2022/2023 2022-11-02 14:50
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak SZ.RUZ.4210.122.2022.MD z dnia 26 października 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku p. A. Czapli pełnomocnika GAZ-SYSTEM S.A. w sprawie wygaśnięcia decyzji wydanej przez Dyrektora RZGW w Szczecinie PGW Wody Polskie z dnia 19 grudnia 2019 r., znak SZ.RUZ.421.103-6.2019.IW udzielającej pozwoleń wodnoprawnych dot. inwestycji ,,Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN1000". 2022-10-28 14:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 27.10.2022 r. w sprawie planu polowań zbiorowych na zwierzynę łowną Koła Łowieckiego Dolina Płoni Barlinek w obwodzie 256 na sezon łowiecki 2022/2023. 2022-10-27 14:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 27.10.2022 r. w sprawie planu polowań zbiorowych na zwierzynę łowną Wojskowego Koła Łowieckiego Sokół Szczecin w obwodzie 222 na sezon łowiecki 2022/2023 2022-10-27 14:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 17.10.2022 r._ plan polowań zbiorowych 2022-10-17 15:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 11.10.2022 r. 2022-10-12 07:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 3/2022 z dnia 20 września 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-09-22 07:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 07 września 2022 r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania. 2022-09-07 15:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 2/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającą na przebudowie wewnętrznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku spichlerza dla potrzeb budynku biurowego i szkoleniowo warsztatowego na terenie części działki nr 9/51 obr. ew. Przelewice. 2022-08-31 15:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 19.08.2022 r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Karolina Stęplowska, działającej jako pełnomocnik Gminy Przelewice, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającą na zmianie sposobu użytkowania budynku biblioteczno-oświatowego wraz z remizą na cele Regionalnego Centrum Szkoleniowego OSP w Gminie Przelewice wraz z budową ścianki / wieży treningowej z konstrukcją wsporczą oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 221 położonej w obr. ew. Przelewice. 2022-08-23 13:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 19.08.2022 r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Zygmunta Siarkiewicza, Dyrektora Ogrodów Przelewice, Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej z siedzibą Przelewice 17, 74-210 Przelewice, złożonego w dniu 11 lipca 2022 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie wewnętrznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku spichlerza dla potrzeb budynku biurowego i szkoleniowo warsztatowego na terenie cz. dz. nr 9/51, położonej w obr. ew. Przelewice. 2022-08-23 13:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 08.08.2022r. 2022-08-10 08:01
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 2022-08-09 07:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 19.07.2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-07-19 13:51
dokument OBWIESZCZENIE STAROSTY PYRZYCKIEGO ZNAK AB.6740.I.1.2.2022.MK Z DNIA 30.06.2022 R. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ: BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU ŚWIETLICY W TOPOLINKU DZ. NR EW. 88 W OBR. EWID. TOPOLINEK, GM. PRZELEWICE. 2022-07-04 15:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice znak GK.6220.6.2022 z dnia 29.06.2022 r. zawiadamiające, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą Wydobycie kredy jeziornej ze złoża Lubiatowo na działkę nr 191 obręb Lubiatowo, gmina Przelewice, powiat pyrzycki tut. organ zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpił do właściwych organów (Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. 2022-06-29 13:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice znak GK.6220.6.2022 z dnia 29.06.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Wydobycie kredy jeziornej ze złoża Lubiatowo na działkę nr 191 obręb Lubiatowo, gmina Przelewice, powiat pyrzycki 2022-06-29 13:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice znak GK.6220.6.2022 z dnia 29.06.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Wydobycie kredy jeziornej ze złoża Lubiatowo na działkę nr 191 obręb Lubiatowo, gmina Przelewice, powiat pyrzycki 2022-06-29 13:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice dot. podania do wiadomości publicznej, że w dniu 24.06.2022 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Jesionowo PV o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii, w okolicach miejscowości Jesionowo w granicach działek nr ew. 305/1 i 305/2 obręb Jesionowo, gmina Przelewice, woj. zachodniopomorskie. 2022-06-24 13:55
dokument Decyzja Wójta Gminy Przelewice znak GK.6220.5.2022 z dnia 24.06.2022 r.o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Jesionowo PV o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii, w okolicach miejscowości Jesionowo w granicach działek nr ew. 305/1 i 305/2 obręb Jesionowo, gmina Przelewice, woj. Zachodniopomorskie. 2022-06-24 13:49
dokument Obwieszczenie zawiadające strony postępowania o wydanej w dniu 24.06.2022 r. decyzji Wójta Gminy Przelewice znak GK.6220.5.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Jesionowo PV o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii, w okolicach miejscowości Jesionowo w granicach działek nr ew. 305/1 i 305/2 obręb Jesionowo, gmina Przelewice, woj. zachodniopomorskie 2022-06-24 13:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice znak GK.6220.5.2022 z dnia 12.05.2022 r. dot. podania do wiadomości publicznej, że materiał dowodowy zebrany w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Jesionowo PV o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii, w okolicach miejscowości Jesionowo w granicach działek nr ew. 305/1 i 305/2 obręb Jesionowo, gmina Przelewice, woj. zachodniopomorskie jest kompletny i pozwala na jej rozstrzygniecie w formie decyzji administracyjnej. 2022-05-13 08:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice znak GK.6220.5.2022 z dnia 12.05.2022 r. zawiadamiające strony postępowania, że materiał dowodowy zebrany w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Jesionowo PV o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii, w okolicach miejscowości Jesionowo w granicach działek nr ew. 305/1 i 305/2 obręb Jesionowo, gmina Przelewice, woj. zachodniopomorskie jest kompletny i pozwala na jej rozstrzygniecie w formie decyzji administracyjnej. 2022-05-13 08:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice znak GK.6220.4.2022 z dnia 10.05.2022 r. podanie do wiadomości publicznej, że w dniu 10.05.2022 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Jesionowo (dz. nr 254, 364/1, 364/7) gmina Przelewice. 2022-05-10 14:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice znak GK.6220.4.2022 z dnia 10.05.2022 r. o wydanej w dniu 10.05.2022 roku decyzji Wójta Gminy Przelewice znak GK.6220.4.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Jesionowo (dz. nr 254, 364/1, 364/7) gmina Przelewice. 2022-05-11 12:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 12.04.2022 r. zawiadamiające, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Jesionowo PV o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii, w okolicach miejscowości Jesionowo w granicach działek nr ew. 305/1 i 305/2 obręb Jesionowo, gmina Przelewice, woj. Zachodniopomorskie 2022-04-12 14:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 12.04.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Jesionowo PV o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii, w okolicach miejscowości Jesionowo w granicach działek nr ew. 305/1 i 305/2 obręb Jesionowo, gmina Przelewice, woj. Zachodniopomorskie. 2022-04-12 14:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 12.04.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Jesionowo PV o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii, w okolicach miejscowości Jesionowo w granicach działek nr ew. 305/1 i 305/2 obręb Jesionowo, gmina Przelewice, woj. Zachodniopomorskie. 2022-04-12 14:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 11 kwietnia 2022 r. zawiadamiające strony postępowania, że materiał dowodowy zebrany w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Jesionowo (dz. nr 254, 364/1, 364/7) gmina Przelewice jest kompletny i pozwala na jej rozstrzygniecie w formie decyzji administracyjnej. 2022-04-11 09:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 08.04.2022 r. podanie do publicznej wiadomości, że materiał dowodowy zebrany w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Jesionowo (dz. nr 254, 364/1, 364/7) gmina Przelewice jest kompletny i pozwala na jej rozstrzygniecie w formie decyzji administracyjnej. 2022-04-08 09:04
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 marca 2022 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku. 2022-03-21 09:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice zawiadamiające, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Jesionowo (dz. nr 254, 364/1, 364/7) gmina Przelewice. 2022-03-17 13:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Jesionowo (dz. nr 254, 364/1, 364/7) gmina Przelewice. 2022-03-17 12:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Jesionowo (dz. nr 254, 364/1, 364/7) gmina Przelewice. 2022-03-17 12:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 7 MW włącznie wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 523/4 obręb Jesionowo, gmina Przelewice. 2022-02-28 10:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 08.02.2022 r. w sprawie zakończenia i podania do publicznej wiadomości postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 7 MW włącznie wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce o nr ewidencyjnym 523/4 obręb Jesionowo 2022-02-08 09:14
dokument Obwieszczenie Wójt Gminy Przelewice z dniu 07.02.2022 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW w okolicach miejscowości Jesionowo na działce nr 162/4 obręb Jesionowo, gmina Przelewice 2022-02-07 15:52
dokument Obwieszczenie Wójt Gminy Przelewice z dniu 07.02.2022 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW w okolicach miejscowości Jesionowo na działce nr 162/4 obręb Jesionowo, gmina Przelewice 2022-02-07 15:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 14.01.2022r. 2022-01-14 15:05
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 7 MW włącznie wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 523/4 obr. Jesionowo, gm. Przelewice. 2022-01-13 08:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 7 MW włącznie wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 523/4 obr. Jesionowo, gm. Przelewice. 2022-01-13 08:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice zawiadamiające, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 7 MW włącznie wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 523/4 obręb Jesionowo, gmina Przelewice . 2022-01-13 08:14
dokument Obwieszczenie dot. realizacji inwestycji ,,Budowa gazociągu w/c DN700 MOP 8,4 MPa relacji ZZU Przywodzie-Dolna Odra Przyłączenie do sieci przesyłowej Dolna Odra wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie woj. zachodniopomorskiego". 2022-01-13 08:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice zawiadamiające, że materiał dowodowy zebrany w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW w okolicach miejscowości Jesionowo na działce 162/4 obręb Jesionowo, gmina Przelewice jest kompletny i pozwala na jej rozstrzygniecie w formie decyzji administracyjnej. 2022-01-13 08:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 1/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-01-13 08:12