Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XI/82/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określania wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, spółkach nie mających osobowości prawnej


UCHWAŁA NR XI/82/2007r.

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 27 listopada 2007 r.

w sprawie określania wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, spółkach nie mających osobowości prawnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175,poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218) w związku z art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz U z 2006r. Nr 121 poz. 844, Nr 220 poz. poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847 ) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1 Określa się stawkę podatku od nieruchomości:

 1. od gruntów:

  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni

- 0,60

  1. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1

ha powierzchni

-3,59

  1. pozostałych od 1 m2 powierzchni , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- 0,10

2. od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej

- 0,40

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od

1 m2 powierzchni użytkowej

- 12,95

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej

- 4,34

  1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej

- 3,67

  1. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- 3,31

3. od budowli - 2 %

ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3 Traci moc uchwała Nr II/5/2006 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 5 grudnia 2006 roku w

sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości ciążących na

osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, spółkach nie mających

osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku (Dziennik Urzędowy Województwa

Zachodniopomorskiego Nr 118 poz. 2375)

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 30-11-2007 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 30-11-2007 12:26