Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarukowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myśliborki wraz z przesyłem do miejscowości Przelewice"


OS. 7624/5/10 Przelewice, dnia 03.03.2010 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Przelewice

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

Stosownie do art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 29, art. 30 oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm )

z a w i a d a m i a m

iż, na wniosek Gminy Przelewice wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. ,,Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myśliborki wraz z przesyłem do miejscowości Przelewice'' planowanego na terenie działek o nr - obręb ewidencyjny Myśliborki: dz. nr 4/3, 4/8, 4/11, 4/12, 13 14 4/20, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 56, 57, 58, 59, 60 ,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67;

- obręb ewidencyjny Przelewice: dz. nr 148; gmina Przelewice, powiat pyrzycki, woj. zachodniopomorskie.

W przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Przelewice.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm ) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, przy łącznym uwzględnieniu  środowiskowych uwarunkowań stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Przelewicach, 74 -210 Przelewice 75 - pok. 17, w godzinach 7. 30 - 15. 30,  w terminie 21 od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przelewice.
 
Informację powyższą podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przelewicach oraz poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.przelewice.pl. 

 

Wójt Gminy Przelewice

mgr Marek Kibała

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Wolniakowska 03-03-2010 15:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Wolniakowska 03-03-2010 15:03