Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia 2015-06-23 11:58
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia 2015-06-12 12:38
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia 2015-06-12 12:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. 2015-05-26 08:07
Zawiadomienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Poszukiwaniu, rozpoznaniu i wydobywaniu kopaliny ze złoża kredy jeziornej LUBIATOWO IV" o zebraniu przez organ dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. 2015-05-05 08:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji 2015-04-15 10:53
Obwieszczenia Wójta Gminy Przelewice 2014-11-14 12:31
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2013-11-06 13:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2013-11-06 13:53
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania 2013-10-07 13:42
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania 2013-10-07 13:41
Obwieszczenie o wydanym postępowaniu 2013-10-07 13:41
Obwieszczecie o wydanym postępowaniu 2013-10-07 13:40
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2013-06-28 11:25
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia 2013-05-29 15:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice. 2013-04-25 09:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. 2013-04-09 10:35
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. 2013-03-26 12:56
Obwieszczenie- Budowa biogazowni rolniczej. 2012-10-09 08:17
Obwieszczenie-Budowa biogazowni rolniczej. 2012-09-07 14:25
Postanowienie Wójta Gminy Przelewice z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wznowienia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowia biogazowni rolniczej'' na terenie działek o nr ewidencyjnych 141/2 i 149/2 w obrębie geodezyjnym Lubiatowo, gmina Przelewice, powiat pyrzycki, woj. zachodniopomorskie 2012-05-16 13:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 27 kwietnia 2012 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pn. ,,Budowia biogazowni rolniczej'' na terenie działek o nr ewidencyjnych 141/2 i 149/2 w obrębie geodezyjnym Lubiatowo, gmina Przelewice, powiat pyrzycki, woj. zachodniopomorskie. 2012-05-16 13:27
Postanowienie Wójta Gminy Przelewice z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowia biogazowni rolniczej'' na terenie działek o nr ewidencyjnych 141/2 i 149/2 w obrębie geodezyjnym Lubiatowo, gmina Przelewice, powiat pyrzycki, woj. zachodniopomorskie 2012-03-01 09:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 23 lutego 2012 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. ,,Budowia biogazowni rolniczej'' na terenie działek o nr ewidencyjnych 141/2 i 149/2 w obrębie geodezyjnym Lubiatowo, gmina Przelewice, powiat pyrzycki, woj. zachodniopomorskie. 2012-03-01 09:42
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przelewice o złożeniu uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dotyczy: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,Poszukiwaniu, rozpoznaniu i wydobywaniu kopaliny ze złoża kredy jeziornej LUBIATOWO IV? na terenie działek o nr: część działki 196, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubiatowo, gmina Przelewice, powiat pyrzycki. 2012-03-01 09:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wezwaniu Inwestora LUB-CAL do uzupełnienia ,,Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko" 2012-02-06 12:50
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji 2012-03-01 09:43
Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z punktem zbierania pojazdów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kłodzinie?? planowanego na terenie działki nr 172/14 obręb Kłodzino 2011-01-24 14:58
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin-Lwówek 2011-01-19 10:28
Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach do wydania decyzji w sprawie:Budowy gazociągu średniego ciśnienia 63 PE w drodze dz. 232/1 zlokalizowanym w miejscowości Przelewice, gmina Przelewice, powiat pyrzycki 2010-12-30 08:47
Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach do wydania decyzji w sprawie:Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z punktem zbierania pojazdów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kłodzinie planowanego na terenie działki nr 172/14 obręb Kłodzino, gmina Przelewice, powiat pyrzycki, woj. zachodniopomorskie. 2010-12-30 08:48
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim dot. budowy gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin-Lwówek 2010-12-21 13:40
O b w i e s z c z e n i e o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa gazociągu średniego ciśnienia 63 PE w drodze dz. 232/1 zlokalizowanym w miejscowości Przelewice" 2010-12-07 13:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z punktem zbierania pojazdów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kłodzinie?? planowanego na terenie działki nr 172/14 obręb Kłodzino. 2010-11-24 15:20
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn. ,,Budowa gazociągu średniego ciśnienia 63 PE w drodze dz. 232/1 zlokalizowanym w miejscowości Przelewice" 2010-10-29 15:39
Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kluki i Oćwieka wraz z przesyłem ścieków do odbiornika, którym jest przepompownia ścieków w miejscowości Kosin'' 2010-08-04 12:14
Obwieszczenie Wojta Gminy Przelewice o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dotyczy ,,Budowy systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kluki i Oćwieka wraz z przesyłem ścieków do odbiornika, którym jest przepompownia ścieków w miejscowości Kosin" 2010-07-02 11:35
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. 2010-05-20 15:23
Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2010-05-05 13:07
Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2010-05-05 13:07
Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2010-04-21 14:25
Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2010-04-21 09:21
O b w i e s z c z e n i e o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2010-04-08 14:51
O b w i e s z c z e n i e o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2010-04-08 11:57
Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2010-03-31 14:27
Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach do wydania decyzji 2010-03-22 15:29
Postanowienie dot. braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Adaptacja istniejącego magazynu słomy na Brykieciarnię oraz budowę trafostacji w Karsku Pyrzyckim 17, planowanego na terenie działek o nr ewidencyjnych gruntu: obręb Karsko: 30, 2, 1/4, 8/1, 6, 4/1, 4/2" 2010-03-04 15:09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarukowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myśliborki wraz z przesyłem do miejscowości Przelewice" 2010-03-03 15:03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarukowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków w Wołdowie" 2010-03-09 13:32
Obwieszczenie o wydanej decyzji 2009-09-11 15:35
Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach do wydania decyzji 2009-08-12 15:06
Obwieszczenie Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), 2009-07-23 12:05
Obwieszczenie o wydanej decyzji 2009-07-06 10:49
Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach do wydania decyzji 2009-06-22 12:07
O b w i e s z c z e n i e o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2009-06-17 14:29
O b w i e s z c z e n i e o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2009-06-17 14:28
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwiedzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pzredsięwzięcia pn. ,,Przebudowa drogi nr 122 w miejscowości Lubiatowo'' 2009-05-28 15:16
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. 2009-04-15 12:24
Obwieszczenie o wydanej decyzji dot. ,,Zakładu przetwórstwa biomasy - odzysk odpadów z produkcji rolniczej, leśnej'' 2009-04-03 11:57
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o obowiązku pzreprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ,,Zespołu Elektrowni Wiatrowych Lucin'' 2009-03-26 13:21
OPINIA - dot. potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla budowy ,,Parku Elektrowni Wiatrowych w Ślazowie'' 2009-03-10 17:36
OPINIA - dot. potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla budowy ,,Parku Elektrowni Wiatrowych w Ślazowie'' 2009-03-10 17:35
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA - dot. budowy ,,Parku Elektrowni Wiatrowych w Ślazowie'' 2009-03-10 17:36
OPINIA - dot. potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla budowy ,,Parku Elektrowni Wiatrowych w Myśliborkach'' 2009-03-10 17:33
OPINIA - dot. potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla budowy ,,Parku Elektrowni Wiatrowych w Myśliborkach'' - PPIS 2009-03-10 17:32
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA - dot. budowy ,,Parku Elektrowni Wiatrowych w Myśliborkach'' 2009-03-10 17:31
Opinia - dot. potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środwisko 2009-03-03 10:42
Opinia - dot. potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środwisko 2009-03-03 10:41
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego dot. budowy ,,Zespołu Elektrowni Wiatrowych Lucin'' 2009-03-03 10:40
Obwieszczenie - ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia polegajacego na budowie ,,Zakładu przetwórstwa biomasy - odzysk odpadów z produkcji rolniczej, leśnej'' 2009-03-03 10:40
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dla planowanego przedsiewzięcia pn. budowa ,,Zakładu pzretwórstwa biomasy - odzysk odpadów z produkcji rolniczej, leśnej'' 2009-01-20 12:35
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia pn. budowa ,,Zespołu elektrowni wiatrowych Przelewice'' 2009-01-20 12:36
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji "Zakład przetwórstwa biomasy - odzysk odpadów z produkcji rolniczej, leśnej" 2009-01-01 21:53
Obwieszczenie o sporządzeniu oceny oddziaływania na środowisko rozwiązań projektowych budowy "Zespołu Elektrowni Wiatrowych Przelewice" 2008-12-11 21:01