Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

O b w i e s z c z e n i e o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


OS. 7624/1/10 Przelewice, dnia 01.04.2010 r.

O b w i e s z c z e n i e

o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ),

zawiadamiam

Strony postępowania, że na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ), § 3 ust. 1 pkt 72 a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) w dniu 30 marca 2010 r. zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie systemu kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków w Wołdowie'' planowanego na terenie działek o nr - obręb ewidencyjny Wołdowo: dz. nr 3, 4/2, 4/3, 42, 41, 7/1, 8/7, 7/2, 29, 30, 31/1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, gmina Przelewice, powiat pyrzycki, woj. zachodniopomorskie.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Przelewicach, 74 -210 Przelewice 75 - pok. 17, w godzinach 7. 30 - 15. 30.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przelewicach: www.bip.przelewice.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przelewicach oraz przesłane Sołtysowi Sołectwa Laskowo, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy

mgr Marek Kibała

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 02-04-2010 12:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 02-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Wolniakowska 08-04-2010 11:57