Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.


OS. 7624/8/10 Przelewice, dnia 14.05.2010 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Przelewice

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

Stosownie do art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 29, art. 30 oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm )

z a w i a d a m i a m

iż, na wniosek Gminy Przelewice wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. ,,Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kluki i Oćwieka wraz z przesyłem ścieków do odbiornika, którym jest przepompownia ścieków w miejscowości Kosin'' planowanego na terenie działek o nr - obręb ewidencyjny Kluki: dz. nr 33; 32; 129; 130; 48; 47; 50; 49; 159/1; 159/6; 345; 159/7; 159/4; 159/5; 160; 51/3; 161; 162/1; 53/3; 54; 55/2; 55/1; 162/2; 59; 352; 213; 214; 90; 93; 94; 91; 96; 92; 205; 209; 211; 205; 209; 201, 211; 210;; 97/1; 217; 98; 219/3; 102/2; 216; 220/1; 220/2; 104; 106; 111; 221/1; 222; 255; 226/1; 229, obręb ewidencyjny Kosin: dz. nr 9; 10/2; 13, gmina Przelewice, powiat pyrzycki, woj. zachodniopomorskie,

W przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Przelewice.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm ) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, przy łącznym uwzględnieniu  środowiskowych uwarunkowań stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Przelewicach, 74 -210 Przelewice 75 - pok. 17, w godzinach 7. 30 - 15. 30,  w terminie 21 od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przelewice.
  Informację powyższą podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przelewicach oraz poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.przelewice.pl.
 
Wójt Gminy

mgr Marek Kibała

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 20-05-2010 15:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 20-05-2010
Ostatnia aktualizacja: - 20-05-2010 15:23