herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXIV/315/10 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach. 2010-10-06 08:52
UCHWAŁA NR XXXIV/314/2010 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na lata 2011-2013. 2010-10-06 08:50
UCHWAŁA NR XXXIV/313/2010 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2010-10-06 08:47
UCHWAŁA Nr XXXIV/312/10 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 28 września 2010 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kosin 2010-10-06 08:46
UCHWAŁA Nr XXXIV/311/10 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 28 września 2010 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wołdowo 2010-10-06 08:42
UCHWAŁA Nr XXXIV/310/2010 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Przelewice, procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 2010-10-06 08:40
UCHWAŁA NR XXXIV/309/2010 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2010 rok. 2010-10-06 08:36
UCHWAŁA NR XXXIV/308/2010 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Przelewice na 2010 r. 2010-10-06 08:33
UCHWAŁA NR XXXIV/307/2010 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: zmian budżetu gminy Przelewice na 2010 r. 2010-10-06 08:30
UCHWAŁA NR XXXIV/306/2010 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 2010-10-06 08:26