Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 78/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r. oraz ustalenia układu wykonawczego 2005-12-30 09:59
Zarządzenie nr 77/05 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kłodzinie 2005-12-30 09:57
Zarządzenie nr 76/05 w sprawie zmiany w budżecie gminy Przelewice na 2005 r, oraz ustalenia układu wykonawczego 2005-12-30 09:56
Zarządzenie nr 75/05 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanej z obrębu Laskowo. 2005-12-14 11:15
Zarządzenie nr 74/05 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Nr XXVII/187/2005 r. z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. 2005-12-14 10:55
Zarządzenie nr 73/05 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Nr XXVII/186/2005 r. z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. 2005-12-14 10:54
Zarządzenie nr 72/05 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Nr XXVII/187/2005 r. z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. 2005-12-14 10:51
Zarządzenie nr 71/05 w sprawie ogłoszenia przetargu ieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie „Ubezpieczenie majątku gminy Przelewice wraz z jednostkami organizacyjny 2005-12-07 12:36
Zarządzenie nr 70/05 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego w wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie „Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach budowy Botani 2005-12-06 15:20
Zarządzenie nr 69/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r. oraz ustalenia układu wykonawczego. 2005-12-06 15:19
Zarządzenie nr 68/05 w sprawie zmiany w budżecie gminy Przelewice na 2005 r, oraz ustalenia układu wykonawczego. 2005-12-06 15:18
Zarządzenie nr 67/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r. oraz ustalenia układu wykonawczego. 2005-12-06 15:18
Zarządzenie nr 66/05 w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu użytkowania gruntów będących własnością Gminy Przelewice a dzierżawione przez Spółkę ,,ARKA’’ w Karsku . 2005-12-06 15:17
Zarządzenie nr 65/05 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego w wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie „Ubezpieczenie majątku gminy Przelewice wraz z jednostkami organizacyjn 2005-11-08 15:46
Zarządzenie nr 64/05 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego w wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wołdowo” 2005-11-08 10:16
Zarządzenie nr 63/05 w sprawie ogłoszenia II ustnego nieograniczonego przetargu oraz przyjęcia jego regulaminu. 2005-11-08 10:15
Zarządzenie nr 62/05 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej z obrębu Laskowo. 2005-11-08 10:15
Zarządzenie nr 61/05 w sprawie zmiany w budżecie gminy Przelewice na 2005 r, oraz ustalenia układu wykonawczego. 2005-11-08 10:14
Zarządzenie nr 60/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r. oraz ustalenia układu wykonawczego. 2005-11-08 10:14
Zarządzenie nr 59/05 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących w posiadaniu Gminy Przelewice oraz jednostek organizacyjnych Gminy. 2005-10-19 09:44
Zarządzenie nr 57/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r. oraz ustalenia układu wykonawczego. 2005-10-06 13:43
Zarządzenie nr 56/05 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Nr XXVI/178/2005 r. z dnia 27 września, 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r. 2005-10-06 13:42
Zarządzenie nr 55/05 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Nr XXVI/177/2005 r. z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r. 2005-10-06 13:42
Zarządzenie nr 54/05 w sprawie zmiany w budżecie gminy Przelewice na 2005 r, oraz ustalenia układu wykonawczego. 2005-10-06 13:40
Zarządzenie nr 53/05 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej i wprowadzenia Regulaminu naboru. 2005-10-06 13:40
Zarządzenie nr 52/05 w sprawie zmiany w budżecie gminy Przelewice na 2005 r, oraz ustalenia układu wykonawczego. 2005-10-06 13:39
Zarządzenie nr 58/05 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego w wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wołdowo” 2005-10-05 15:33
Zarządzenie nr 51/05 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych z obrębu Przelewice 2005-10-05 14:37
Zarządzenie nr 50/05 w sprawie ogłoszenia ustnego nieograniczonego przetargu oraz przyjęcia jego regulaminu. 2005-10-05 14:37
Zarządzenie nr 49/05 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z sali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach. 2005-09-27 11:37
Zarządzenie nr 48/05 w sprawie zmiany w budżecie gminy Przelewice na 2005 r, oraz ustalenia układu wykonawczego. 2005-09-27 11:36
Zarządzenie nr 47/05 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych . 2005-09-27 11:09
Zarządzenie nr 46/05 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat z tym związanych w Gmin 2005-09-27 10:14
Zarządzenie nr 45/05 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Wykonanie specjalistycznej zabudowy pożarniczej GBA na podwoziu samochodu Star 244. 2010-12-04 14:34
Zarządzenie nr 44/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r. oraz ustalenia układu wykonawczego. 2005-09-15 15:46
Zarządzenie nr 43/05 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie 2005-09-07 15:53
Zarządzenie nr 42/05 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych i obiektów użyteczności publicznej ora 2005-09-07 15:13
Zarządzenie nr 41/05 w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy. 2005-09-05 10:55
Zarządzenie nr 40/05 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2005-09-05 10:55
Zarządzenie nr 39/05 w sprawie powołania Komisji ds. odbioru robót wykonanych w ramach inwestycji pt. „Budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Przelewicach” 2005-09-05 10:54
Zarządzenie nr 38/05 o zmianie zarządzenia Wójta Gminy Przelewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2005-09-05 10:50
Zarządzenie nr 37/05 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przelewice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu 2005-08-02 13:40
Zarządzenie nr 36/05 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowycych 2005-08-02 12:56
Zarządzenie nr 35/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 2005-08-02 12:55
Zarządzenie nr 34/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 2005-08-02 12:55
Zarządzenie nr 33/05 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Opiniująco - Doradczej 2005-07-19 10:00
Zarządzenie nr 32/05 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wołdowo" 2005-07-06 10:59
Zarządzenie nr 31/05 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych 2005-07-05 11:06
Zarządzenie nr 30/05 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Nr XXV/172/2005 r. z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. 2005-07-05 10:01
Zarządzenie nr 29/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r. oraz ustalenia układu wykonawczego 2005-07-05 10:01
Zarządzenie nr 28/05 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 60.000 euro na zadanie "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przelewice oraz Ośrodka Rehabilitacy 2005-07-05 10:00
Zarządzenie nr 27/05 w sprawie zmiany w budżecie gminy Przelewice na 2005 r. oraz ustalenia układu wykonawczego 2005-07-05 09:59
Zarządzenie nr 26/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r. oraz ustalenie układu wykonawczego 2005-07-05 09:58
Zarządzenie nr 25/05 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego 2005-06-23 10:06
Zarządzenie nr 24/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r. oraz ustalenia układu wykonawczego 2005-06-20 12:38
Zarządzenie nr 23/05 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Nr XXIV/168/2005 r. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r. 2005-06-20 12:37
Zarządzenie nr 22/05 w sprawie zmiany w budżecie gminy Przelewice na 2005 r. oraz ustalenia układu wykonawczego 2005-06-20 12:34
Zarządzenie nr 21/2005 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2005-06-09 09:48
Zarządzenie nr 20/05 w sprawie zmiany w budżecie gminy Przelewice na 2005 r. oraz ustalenia układu wykonawczego 2005-06-09 09:48
Zarządzenie nr 19/05 w sprawie przeprowadzenia selekcji księgozbioru z zasobów Gminnej Biblioteki Publicznej w Przelewicach. 2005-05-18 10:15
Zarządzenie nr 18/05 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Nr XXIII/161/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r. 2005-05-16 09:34
Zarządzenie nr 17/05 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Nr XXIII/163/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. 2005-05-16 09:34
Zarządzenie nr 16/05 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Nr XXIII/162/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r. 2005-05-16 09:34
Zarządzenie nr 15/05 w sprawie powołania komisji stypendialnej 2005-05-16 09:33
Zarządzenie nr 14/05 w sprawie zmiany w budżecie gminy Przelewice na 2005 r, oraz ustalenia układu wykonawczego 2005-05-16 09:33
Zarządzenie nr 13A/05 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego. 2005-04-29 12:55
Zarządzenie nr 13/05 w sprawie zmiany w budżecie gminy Przelewice na 2005 r, oraz ustalenia układu wykonawczego. 2005-04-29 12:53
Zarządzenie nr 12/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r, oraz ustalenia układu wykonawczego 2005-04-15 13:24
Zarządzenie nr 11/05 w sprawie dnia wolnego od pracy w związku z pogrzebem Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II 2005-04-11 11:41
Zarządzenie nr 10/05 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych z obrębu Przelewice 2005-04-11 11:34
Zarządzenie nr 9/05 w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Opiniująco–Doradczej 2005-03-30 15:47
Zarządzenie nr 8/05 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych 2005-03-30 15:46
Zarządzenie nr 7/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r. oraz ustalenia układu wykonawczego 2005-03-30 15:45
Zarządzenie nr 6/05 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Nr XXII/157/2005 r. z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r. 2005-03-30 15:45
Zarządzenie nr 5/05 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Nr XXII/156/2005 r. z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r. 2005-03-30 15:44
Zarządzenie nr 4/05 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Nr XXII/155/2005 r. z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Przelewice na 2005 r. 2005-03-30 15:43
Zarządzenie nr 3/05 w sprawie: zwrotu kosztów abonamentu telefonicznego dla sołtysów sołectw gminy Przelewice 2005-03-30 11:08
Zarządzenie nr 2/05 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005 do uchwały Rady Gminy w Przelewicach Nr XX/141/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy P 2005-03-30 11:07
Zarządzenie nr 1 2005-01-10 15:03