Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Zakup wraz z dostawą oleju napędowego Ekodiesel (ON) oraz benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 na potrzeby Gminy Przelewice 2024-02-23 12:43 Po terminie składania ofert
Przygotowanie i dostawa posiłków do szkół i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Przelewice 2021-12-15 14:14 Po terminie składania ofert
Dowóz dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych na terenie Gminy Przelewice w okresie od 01.10.2021 r. do 30.06.2022 r. 2021-09-15 14:17 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi w m. Kłodzino na dz. nr 128/5 2021-09-06 19:35 Po terminie składania ofert
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Przelewice, ich umieszczenie, opieka i utrzymanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku. 2021-07-08 07:51 Po terminie składania ofert
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Przelewice, z udziałem zwierząt bezdomnych. 2021-07-08 07:49 Po terminie składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASU 2021-01-15 10:06 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe na badanie wody i ścieków. 2021-01-13 09:33 Po terminie składania ofert
Unieważnienie postępowania - badanie wody i ścieków. 2021-01-12 09:23 Po terminie składania ofert
Dowóz dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych na terenie Gminy Przelewice 2020-12-15 18:05 Po terminie składania ofert
Zakup wraz z dostawą oleju napędowego Ekodiesel (ON) oraz zakup benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 na potrzeby Gminy Przelewice w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. 2020-12-14 17:24 Po terminie składania ofert
Przygotowanie i dostawa posiłków do szkół i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Przelewice od dnia 1 stycznia - 31 grudnia 2021 r. usługa cateringowa. 2020-12-10 18:01 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe na badanie wody i ścieków. 2020-12-10 09:41 Po terminie składania ofert
Sprzedaż drewna wraz z wycinką drzewa rosnącego na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 27/3, 26/9 92 obręb Laskowo stanowiąca własność Gminy Przelewice. 2020-09-28 07:38 Po terminie składania ofert
Sprzedaż drewna wraz z wycinką drzewa rosnącego na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 136 obręb Przelewice stanowiąca własność Gminy Przelewice. 2020-09-28 07:37 Po terminie składania ofert
Sprzedaż drewna wraz z wycinką drzewa rosnącego na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 88/1 obręb Jesionowo stanowiąca własność Gminy Przelewice. 2020-09-02 13:11 Po terminie składania ofert
Sprzedaż drewna wraz z wycinką drzewa rosnącego na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 16 obręb Jesionowo stanowiąca własność Gminy Przelewice. 2020-09-02 13:11 Po terminie składania ofert
Nasadzanie roślin wraz z ich zakupem i dostawą w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach 2020-08-31 15:38 Po terminie składania ofert
Nasadzanie roślin wraz z ich zakupem i dostawą w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach 2020-08-21 20:01 Po terminie składania ofert
Gmina Przelewice zaprasza do składania ofert na potrzeby realizacji zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przelewice". 2020-05-18 13:05 Po terminie składania ofert
Realizacja zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przelewice". 2020-04-15 09:58 Po terminie składania ofert
Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach 2020-01-22 14:51 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe na badanie wody i ścieków o wartości zamówienia poniżej 30 000 Euro. 2019-12-23 16:39 Po terminie składania ofert
Zakup wraz z dostawą oleju napędowego Ekodiesel (ON) oraz zakup benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 na potrzeby Gminy Przelewice w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. 2019-12-11 14:53 Po terminie składania ofert
Przygotowanie i dostawa posiłków do szkół i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Przelewice od 4 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2020 r., usługa cateringowa 2019-10-16 14:44 Po terminie składania ofert
DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY PRZELEWICE W OKRESIE OD 01.09.2019 ROKU DO 31.12.2020 ROKU NA PODSTAWIE IMIENNYCH BILETÓW MIESIĘCZNYCH SZKOLNYCH 2019-08-21 18:47 Po terminie składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Przelewice 2019-07-15 12:12 Po terminie składania ofert
Remont i przebudowa wraz z częściową budową ścieżek parkowych w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach wraz z infarstrukturą towarzyszącą na dz. nr 9/50 obręrb geodez. Przelewice 2019-05-14 15:25 Po terminie składania ofert
REMONT I PRZEBUDOWA WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ BUDOWĄ ŚCIEŻEK PARKOWYCH W OGRODZIE DENDROLOGICZNYM W PRZELEWICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA DZ. NR 9/50 OBRĘB GEODEZ. PRZELEWICE UWAGA! ZMIANA TERMINU 2019-02-21 15:18 Po terminie składania ofert
Zakup wraz z dostawą oleju napędowego Ekodiesel (ON) oraz zakup benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 na potrzeby Gminy Przelewice w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r 2018-12-04 13:57 Po terminie składania ofert
Dostawa kostki brukowej betonowej, krawężników i obrzeży chodnikowych na potrzeby Gminy Przelewice 2018-09-06 16:32 Po terminie składania ofert
Dostawa kostki brukowej betonowej, krawężników i obrzeży chodnikowych na potrzeby Gminy Przelewice 2018-08-23 16:02 Po terminie składania ofert
Zakup i dostawa pomocy dydakycznych oraz sprzętu i narzędzi technologii informacyjnej w ramach projektu pn ,,Pyrzyce+" 2018-07-27 13:30 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną. 2018-07-19 13:33 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną 2018-06-26 13:10 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną 2018-03-29 16:35 Po terminie składania ofert
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice 2018-03-29 16:27 Po terminie składania ofert
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice 2018-02-19 17:06 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 2018-02-19 16:55 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 2018-02-15 16:21 Po terminie składania ofert
Nadzór inwestorski nad zadaniem pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie" 2017-12-21 12:56 Po terminie składania ofert
Dostawa oleju napędowego (ON) oraz benzyny bezołowiowej 95 na potrzeby Gminy Przelewice w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 2017-11-30 15:03 Po terminie składania ofert
Remont drogi gminnej Jesionowo - Rutnica, gm. Przelewice. 2017-10-19 15:02 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi w miejscowości Płońsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 2017-08-22 18:29 Po terminie składania ofert
Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu RPZP.04.09.00-32-0023/16-00 Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach miejscem spotkań i rekreacji dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego RPO WZ 2014-2020 2017-08-18 12:28 Po terminie składania ofert
Przygotowanie i dostawa posiłków do szkół i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Przelewice od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. - usługa cateringowa. 2017-08-09 19:23 Po terminie składania ofert
Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu RPZP.04.09.00-32-0023/16-00 Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach miejscem spotkań i rekreacji dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego RPO WZ 2014-2020 2017-07-31 17:59 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołdowo 2017-07-14 11:06 Po terminie składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4.000.000 PLN dla Gminy Przelewice. 2017-04-28 13:36 Po terminie składania ofert
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie komunikacyjne oraz ubezpieczenie NNW członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Przelewice 2017-02-10 14:04 Po terminie składania ofert
Przygotowanie i dostawa posiłków do szkół i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Przelewice od 2 stycznia do 31 sierpnia 2017 r. 2016-12-13 14:56 Po terminie składania ofert
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenie NNW członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Przelewice 2016-12-07 15:11 Po terminie składania ofert
Dostawa oleju napędowego (ON) na potrzeby Gminy Przelewice w okresie od dnia podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od 1 grudnia 2016 r.) do dnia 31 grudnia 2017 r. 2016-11-21 14:50 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jesionowie na działkach nr 16 i 432 wraz ze zjazdami. 2016-08-01 19:27 Po terminie składania ofert
Przygotowanie i dostawa posiłków do szkół i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Przelewice od 1 września do 31 grudnia 2016 r. UWAGA! Zmiana terminu. 2016-07-22 15:51 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jesionowie na działkach nr 16 i 432 ze zjazdami. 2016-07-12 12:02 Po terminie składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przelewice w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. 2015-11-17 15:45 Po terminie składania ofert
Dożywianie dzieci na terenie Gminy Przelewice w okresie od 01.10.2015 r. do 31.08.2016 r. 2015-08-21 12:34 Po terminie składania ofert
Dożywianie dzieci na terenie Gminy Przelewice w roku szkolnym 2015/2016 2015-08-10 14:58 Po terminie składania ofert
"Termomodernizacja budynku biblioteczno-oświatowego w Karsku, gm. Przelewice". 2015-07-23 16:25 Po terminie składania ofert
"DOSTAWA W FORMIE LEASINGU FINANSOWEGO UŻYWANYCH DWÓCH AUTOBUSÓW I JEDNEGO BUSA DLA GMINY PRZELEWICE" 2015-07-13 16:21 Po terminie składania ofert
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY PRZELEWICE I ICH ZAGOSPODAROWANIE W OKRESIE OD 01 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2015 r. 2015-06-23 17:13 Po terminie składania ofert
Zarządzenie nr 48/2015 Wójta Gminy Przelewice z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Lubiatowie wraz z infrastrukturą techniczną". 2015-04-15 14:12 Po terminie składania ofert
Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubiatowo wraz z infrastrukturą techniczną. Etap I. Dostawa linii uzdatniania wody. 2015-04-09 16:01 Po terminie składania ofert
Wywóz odpadów z obiektów użyteczności publicznych i cmentarzy komunalnych w Gminy Przelewice. 2015-01-02 11:13 Po terminie składania ofert
Wywóz odpadów z obiektów użyteczności publicznych i cmentarzy komunalnych w Gminy Przelewice. 2014-12-15 16:31 Po terminie składania ofert
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Lucinie 2014-11-18 13:11 Po terminie składania ofert
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Lubiatowie 2014-11-18 13:03 Po terminie składania ofert
Dożywianie dzieci w Punkcie Przedszkolnym w Przelewicach 2014-10-20 14:01 Po terminie składania ofert
Przelewice: Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Lubiatowie wraz z zagospodarowaniem terenu - wzmocnienie fundamentów 2014-09-16 13:48 Po terminie składania ofert
Budowa placu zabaw w Lucinie 2014-08-25 15:40 Po terminie składania ofert
Budowa placu zabaw w Lucinie 2014-08-07 13:52 Po terminie składania ofert
Dożywianie dzieci na terenie Gminy Przelewice w roku szkolnym 2014/2015 2014-07-14 12:52 Po terminie składania ofert
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przelewice w roku szkolnym 2014/2015 2014-06-11 14:04 Po terminie składania ofert
Zakup wyposażenia przedszkolnego dla Gminy Przelewice 2014-06-06 08:40 Po terminie składania ofert
Zakup wyposażenia przedszkolnego dla Gminy Przelewice 2014-05-14 08:58 Po terminie składania ofert
Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Lubiatowie wraz z zagospodarowaniem terenu 2014-04-14 12:41 Po terminie składania ofert
Przebudowa i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Lucinie 2014-03-25 17:34 Po terminie składania ofert
Podniesienie standardu infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Przelewice 2013-12-20 14:14 Po terminie składania ofert
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Gminy Przelewice oraz jej jednostek organizacyjnych 2013-11-29 13:32 Po terminie składania ofert
Dowóz dzieci do Punktu Przedszkolnego w Przelewicach w roku szkolnym 2013/2014 2013-10-01 16:13 Po terminie składania ofert
Dowóz dzieci do Punktu Przedszkolnego w Przelewicach w roku szkolnym 2013/2014 2013-09-10 13:56 Po terminie składania ofert
Dowóz dzieci do Punktu Przedszkolnego w Przelewicach w roku szkolnym 2013/2014 2013-08-09 11:25 Po terminie składania ofert
Przebudowa i budowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 224 obręb Żuków 2013-07-08 15:08 Po terminie składania ofert
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy zadaniu pod nazwą: Przebudowa i budowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 224 obręb Żuków 2013-07-08 15:07 Po terminie składania ofert
Dowóz dzieci do Punktu Przedszkolnego w Przelewicach w roku szkolnym 2013/2014 2013-07-08 15:06 Po terminie składania ofert
Dożywianie dzieci na terenie Gminy Przelewice w roku szkolnym 2013/2014 2013-07-08 15:04 Po terminie składania ofert
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przelewice w roku szkolnym 2013/2014 2013-06-13 13:47 Po terminie składania ofert
Wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Przelewice 2013-06-07 10:29 Po terminie składania ofert
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy zadaniu pod nazwą: Rozbudowa, przebudowa i remont systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Przelewice - Etap II 2013-03-27 09:05 Po terminie składania ofert
ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA PRAWNEGO POLEGAJĄCYCH NA ZASTĘPSTWIE PROCESOWYM I DORADZTWIE W ZAKRESIE ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO W POSTĘPOWANIU O ZWROT NADPŁATY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT), POPRZEDZONEGO KOMPLEKSOWĄ ANALIZĄ ZASADNOŚCI ROSZCZEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM POSTĘPOWANIA PRZED ORGANAMI ORZEKAJĄCYMI I SĄDAMI 2013-03-18 11:02 Po terminie składania ofert
Rozbudowa, przebudowa i remont systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Przelewice - Etap II 2013-03-06 15:18 Po terminie składania ofert
Administrowanie, bieżące utrzymanie, eksploatacja gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przelewice 2012-11-21 12:38 Po terminie składania ofert
Dożywianie dzieci w Punkcie Przedszkolnym w roku szkolnym 2012/2013 2012-09-25 13:29 Po terminie składania ofert
Dożywianie dzieci w Punkcie Przedszkolnym w roku szkolnym 2012/2013 2012-09-12 15:33 Po terminie składania ofert
Zakup wyposażenia Punktu Przedszkolnego w Przelewicach 2012-09-12 15:31 Po terminie składania ofert
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Publicznego Gimnazjum w Przelewicach na funkcję Punktu Przedszkolnego 2012-07-27 13:32 Po terminie składania ofert
Dostawa materiałów budowlanych 2012-07-18 09:59 Po terminie składania ofert
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przelewice w roku szkolnym 2012/2013 2012-07-12 12:30 Po terminie składania ofert
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Przelewice w roku szkolnym 2012/2013 2012-07-06 13:15 Po terminie składania ofert
Przebudowa dróg wewnętrznych w Myśliborkach i Kłodzinie 2012-07-06 13:12 Po terminie składania ofert
Remont oczyszczalni ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej "Strzecha" w Kłodzinie 2012-06-27 15:31 Po terminie składania ofert
Od boiska na igrzyska - budowa zespołu boisk sportowych w Lubiatowie w Gminie Przelewice 2012-06-06 15:05 Po terminie składania ofert
Remont trybun i zaplecza sportowego na stadionie w Przelewicach 2012-03-20 14:50 Po terminie składania ofert
Budowa systemu informatycznego przeznaczonego do gromadzenia i edycji danych przestrzennych i opisowych, złożonego ze sprzętu komputerowego, narzędzi informatycznych oraz przestrzennych baz danych dla Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach 2012-02-24 14:10 Po terminie składania ofert
Szybciej, Wyżej, Dalej - budowa zespołu boisk sportowych przy szkołach podstawowych w Kłodzinie i Jesionowie w Gminie Przelewice 2012-02-02 13:05 Po terminie składania ofert
Z kulturą na co dzień w remontowanej świetlicy w Rosinach remont świetlicy wiejskiej w Rosinach 2012-01-31 12:43 Po terminie składania ofert
Dostawa paliwa dla Gminy Przelewice 2011-12-07 08:17 Po terminie składania ofert
SM STRZECHA w KŁODZINIE: "Remont oczyszczalni ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Strzecha w Kłodzinie" 2011-10-28 19:23 Po terminie składania ofert
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przelewice 2011-09-02 13:15 Po terminie składania ofert
Zakup wyposażenia Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach 2011-08-26 13:13 Po terminie składania ofert
Wywóz surowców wtórnych w Gminie Przelewice 2011-08-23 12:36 Po terminie składania ofert
Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kłodzinie 2011-08-11 15:29 Po terminie składania ofert
Wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych i obiektów użyteczności publicznej oraz surowców wtórnych w Gminie Przelewice. 2011-07-26 15:07 Po terminie składania ofert
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Przelewice w roku szkolnym 2011/2012 2011-07-19 15:11 Po terminie składania ofert
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przelewice w roku szkolnym 2011/2012 2011-06-18 09:07 Po terminie składania ofert
Rozbudowa, przebudowa i remont systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Przelewice - Etap I 2011-06-06 14:14 Po terminie składania ofert
UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PRZELEWICE 2011-05-17 09:39 Po terminie składania ofert
Zakup wyposażenia Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach 2011-04-05 13:37 Po terminie składania ofert
Budowa placów zabaw w Gminie Przelewice 2011-02-09 08:06 Po terminie składania ofert
Dostawa urządzeń na place zabaw w Gminie Przelewice 2010-12-08 15:25 Po terminie składania ofert
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Gminy Przelewice oraz jej jednostek organizacyjnych 2010-11-19 12:30 Po terminie składania ofert
Raj dla dzieci - budowa placów zabaw w Gminie Przelewice 2010-11-08 15:00 Po terminie składania ofert
Przebudowa i remont pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury w Przelewicach 2010-10-29 11:08 Po terminie składania ofert
Budowa wózkarni oraz zadaszenia nad wejściem przy SP ZOZ w Przelewicach wraz z dociepleniem budynku 2010-09-14 09:28 Po terminie składania ofert
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu: Budowa wiaty oraz zmiana nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu w Przelewicach 2010-09-10 12:47 Po terminie składania ofert
Przebudowa i remont pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury w Przelewicach 2010-09-07 15:36 Po terminie składania ofert
Budowa wiaty oraz zmiana nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu w Przelewicach 2010-09-02 16:00 Po terminie składania ofert
Budowa wózkarni oraz zadaszenia nad wejściem przy SP ZOZ w Przelewicach 2010-08-26 13:51 Po terminie składania ofert
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Przelewice w roku szkolnym 2010/2011 2010-07-23 15:37 Po terminie składania ofert
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przelewice w roku szkolnym 2010/2011 2010-07-22 14:57 Po terminie składania ofert
Rozbudowa pozioma i przebudowa szatni na stadionie "WICHER" obejmująca dobudowanie zadaszenia nad wejściem na działce nr ewid. 63 w obrębie geodezyjnym Przelewice, gm. Przelewice 2010-07-20 15:18 Po terminie składania ofert
Przebudowa i remont budynku zaplecza szatniowo-socjalnego przy boisku w Przelewicach 2010-07-19 15:21 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej od drogi powiatowej nr 1577Z do cmentarza w miejscowości Kosin wraz z budową chodników i oświetleniem 2010-05-28 13:54 Po terminie składania ofert
Wymiana instalacji C.O. w istniejącym budynku dydaktycznym Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie 2010-05-14 15:30 Po terminie składania ofert
Urządzenie wnętrza oranżerii wraz z budową niezbędnej infrastruktury przy Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach 2010-03-31 14:43 Po terminie składania ofert
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego adaptacji spichlerza na schronisko młodzieżowe przy Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach 2010-03-03 15:44 Po terminie składania ofert
Adaptacja pomieszczeń na punkt biblioteczny, świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjne w Laskowie - Etap II 2010-02-12 15:50 Po terminie składania ofert
Urządzenie wnętrza oranżerii wraz z budową niezbędnej infrastruktury przy Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach 2010-02-09 15:31 Po terminie składania ofert
Adaptacja pomieszczeń na punkt biblioteczny, świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjne w Laskowie. Etap II 2009-12-31 14:44 Po terminie składania ofert
Urządzenie wnętrza oranżerii wraz z budową niezbędnej infrastruktury przy Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach 2009-12-23 14:21 Po terminie składania ofert
Remont dachu Kościoła filialnego pw. Zwiastowania N.M.P. w Przywodziu 2009-10-23 15:23 Po terminie składania ofert
Adaptacja pomieszczeń na punkt biblioteczny, świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjne w Laskowie. Etap I: Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej, wodno-kanalizacyjnej oraz C.O. z kotłownią gazową. 2009-10-02 10:41 Po terminie składania ofert
Budowa brakujących chodników wraz z pracami towarzyszącymi w ciągu drogi powiatowej 15762 Lubiatowo-granica powiatu w miejscowości Kosin 2009-09-09 13:15 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie "Wymiana instalacji C.O. w istniejącym budynku dydaktycznym Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie" 2009-09-04 11:34 Po terminie składania ofert
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Przelewice w roku szkolnym 2009/2010 2009-08-20 15:41 Po terminie składania ofert
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Przelewice w roku szkolnym 2009/2010 2009-08-11 14:41 Po terminie składania ofert
Wymiana instalacji C.O. w istniejącym budynku dydaktycznym Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie 2009-07-31 15:27 Po terminie składania ofert
Wymiana instalacji C.O. w istniejącym budynku mieszkalno-usługowym w Dworku w Przelewicach 2009-07-29 14:13 Po terminie składania ofert
Dostawa oleju napędowego 2009-07-28 15:26 Po terminie składania ofert
Wykonanie projektu budowlano - architektonicznego przebudowy istniejącego budynku GOK w Przelewicach na Gminne Centrum Kultury 2009-07-23 15:02 Po terminie składania ofert
Budowa brakujących chodników wraz z pracami towarzyszącymi w ciągu drogi powiatowej 15762 Lubiatowo-granica powiatu w miejscowości Kosin 2009-07-17 15:39 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przelewice w roku szkolnym 2009/2010" 2009-07-08 08:40 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie "Dodatkowe pokrycie dachu sali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach" 2009-03-20 12:02 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie "Budowa budynku modułowego zaplecza boisk sportowych przy boisku wielofunkcyjnym przy PSP w Żukowie w ramach programu Orlik 2012". 2009-02-13 15:13 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie "Budowa budynku modułowego zaplecza boisk sportowych przy boisku wielofunkcyjnym przy PSP w Żukowie w ramach programu Orlik 2012". 2009-02-04 15:01 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie "Dostawa autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych" 2008-10-27 15:33 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie "Usługi przewozu uczniów ze szkół na terenie Gminy Przelewice w ramach projektu "Mogę, chcę, zrobię ? zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół Gminy Przelewice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" 2008-10-10 12:56 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie "Dostawa autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych" 2008-10-08 08:21 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie "Usługi dożywiania uczniów ze szkół na terenie Gminy Przelewice w ramach projektu "Mogę, chcę, zrobię ? zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół Gminy Przelewice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" 2008-09-24 10:24 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie Usługi przewozu uczniów ze szkół na terenie Gminy Przelewice w ramach projektu Mogę, chcę, zrobię - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół Gminy Przelewice w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2008-09-22 15:29 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie "Dodatkowe pokrycie dachu sali sportowej przy Gimnazjum w Przelewicach" 2008-09-16 15:17 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie Usługi dożywiania uczniów ze szkół na terenie Gminy Przelewice w ramach projektu "Mogę, chcę, zrobię ? zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół Gminy Przelewice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2008-09-03 15:26 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie Usługi przewozu uczniów ze szkół na terenie Gminy Przelewice w ramach projektu Mogę, chcę, zrobię - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół Gminy Przelewice w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2008-09-02 12:44 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie "Dostawa autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych" 2008-08-20 14:17 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Rutnica - Równo" 2008-08-14 13:23 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie "Wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych i obiektów użyteczności publicznej oraz surowców wtórnych w Gminie Przelewice" 2008-08-13 11:07 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przelewice w roku szkolnym 2008/2009" 2008-07-31 15:07 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przelewice oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Nowielinie w roku szkolnym 2008/2009" 2008-07-18 14:57 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie "Dodatkowe pokrycie dachu sali sportowej przy Gimnazjum w Przelewicach" 2008-07-18 12:50 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie "Remont pokrycia dachowego z papy z robotami towarzyszącymi na sali gimnastycznej oraz łącznikach pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kłodzinie, Gmina Przelewice" 2008-07-15 14:15 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie "Remont budynku Urzędu Gminy w Przelewicach". 2008-07-11 13:59 Po terminie składania ofert
Zarządzenie nr 55/08 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie "Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Publicznej Szkole Podstawowej w Żukowie". 2008-06-30 22:01 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie ?Dodatkowe pokrycie dachu sali sportowej przy Gimnazjum w Przelewicach?. 2008-06-25 15:56 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie "Remont pokrycia dachowego z papy z robotami towarzyszącymi na sali gimnastycznej oraz łącznikach pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kłodzinie, Gmina Przelewice" 2008-06-19 14:14 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Rutnica - Równo" 2008-06-05 15:44 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” 2008-02-18 15:52 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Gminy Przelewice oraz jej jednostek organizacyjnych” 2007-11-21 14:00 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach Żuków i Lubiatowo” 2007-08-24 13:54 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie „Wykonanie specjalistycznej zabudowy gaśniczej na podwoziu samochodu Jelcz 400” 2007-08-16 15:56 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie „Przebudowa drogi Ślazowo – Lucin, dł. 2,70 km, dz. Nr 55 w obrębie 0022 Lucin, dz. Nr 19 w obrębie 0018 Ślazowo, szer. 4,00 m rodzaj budowy C” 2007-08-10 15:58 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie "Wykonanie specjalistycznej zabudowy gaśniczej na podwoziu samochodu Jelcz 400" 2007-07-27 13:29 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przelewice oraz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Nowielinie w roku szkolnym 2007/2008” 2007-07-25 16:08 Po terminie składania ofert